Yrke PR-sjef

PR-sjefer jobber for å skape og opprettholde et ønsket inntrykk av et selskap, en person, en statlig institusjon eller en organisasjon hos publikum og interessenter. De bruker alle slags medier og arrangementer til å fremme et positivt bilde av produkter, humanitære formål eller organisasjoner. De jobber for å sikre at all kommunikasjon utad framstiller kunder slik de ønsker å bli oppfattet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Retorikk

  Diskurskunsten som tar sikte på å forbedre evnen forfattere og talere har til å informere, overtale eller motivere publikum.

 • Forming av folkeopinion

  Prosess der oppfatninger og meninger i forhold til noe er forfalsket og framtvunget. Elementer som spiller en rolle i folkeopinionen, rammeinformasjon, psykiske prosesser og herding.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • PR

  Praksis med å håndtere alle sider av saken og oppfatningen av et selskap eller individ blant interessenter og samfunnet.

 • Kommunikasjonsprinsipper

  Settet med vanlige prinsipper når det gjelder kommunikasjon som aktiv lytting, etablering av rapport, justering av registeret og respekt for andres intervensjon.

 • Strategisk planlegging

  Elementer som definerer grunnlaget for og kjernen i en organisasjon, f.eks. misjon, visjon, verdier og mål.

 • Diplomatiske prinsipper

  Praksis for tilretteleggelse for avtaler eller internasjonale traktater med andre land ved å gjennomføre forhandlinger og forsøke å beskytte hjemmestyrets interesser samt legge til rette for kompromisser.

 • Markedsundersøkelser

  Prosesser, teknikker og formål som inngår i det første trinnet for å utvikle markedsføringsstrategier, f.eks. innsamling av informasjon om kunder og definisjonen av segmenter og mål.

Ferdigheter

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Lage utkast til pressemeldinger

  Innhente informasjon og skrive pressemeldinger der språket tilpasses målgruppen, og sikre at budskapet formidles på en god måte.

 • Forberede presentasjonsmateriale

  Forberede dokumenter, lysbilder, plakater og andre medier som trengs for et bestemt publikum.

 • Beskytte kundeinteresser

  Beskytte kundens interesser og behov ved å treffe nødvendige tiltak, og undersøke alle muligheter for å sikre at kunden får ønsket utfall.

 • Gi råd om PR

  Gi råd til private eller offentlige organisasjoner om PR-håndtering og -strategier for å sikre effektiv kommunikasjon med målgruppene og riktig formidling av informasjon.

 • Gi råd om offentlig omdømme

  Gi en kunde, for eksempel en politiker, kunstner eller annen person som er i det offentlige, råd om hvordan vedkommende bør presentere seg selv på en måte som foretrekkes av allmennheten eller et målpublikum.

 • Utvikle mediestrategi

  Utvikle strategien for hvilken type innhold som skal leveres til målgrupper, og hvilke medier som skal brukes, og ta hensyn til egenskapene til publikum og media som vil bli brukt til levering av innhold.

 • Utføre intervjuer

  Undersøke konteksten for intervjuet. Planlegge tilgjengelighet. Gjøre forberedelser i henhold til konteksten og mediene som er til stede (radio, tv, nett, aviser osv.), og gi et intervju.

 • Integrere strategisk fundament i daglig administrasjon

  Reflektere over det strategiske grunnlaget til selskaper, dvs. deres formål, visjon og verdier, for å integrere dette fundamentet i utførelsen av stillingen.

 • Analysere selskapers eksterne faktorer

  Utføre forskning og analyse av selskapers eksterne faktorer, som kunder, markedsposisjon, konkurransesituasjon og politiske forhold.

 • Organisere pressekonferanser

  Organisere intervjuer for en gruppe journalister for å gi en kunngjøring eller svare på spørsmål om et bestemt emne.

 • Utvikle kommunikasjonsstrategier

  Administrere eller bidra til utformingen og gjennomføringen av en organisasjons interne og eksterne kommunikasjonsplaner og -presentasjoner, inkludert tilstedeværelsen på nettet.

 • Bygge lokalsamfunnsrelasjoner

  Bygge gode og langvarige relasjoner med lokalsamfunn, f.eks. ved å organisere egne programmer for barnehage, skole, funksjonshemmede og eldre, bevisstgjøre og til gjengjeld få lokalsamfunnets støtte.

 • Drive PR

  Utføre samfunnskontakt (PR) ved å håndtere spredning av informasjon mellom en person eller en organisasjon og offentligheten.

 • Etablere forhold til media

  Ha en faglig holdning for å reagere effektivt på medienes krav.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Gjennomføre offentlige presentasjoner

  Snakke offentlig og samhandle med dem som er til stede. Forberede merknader, planer, diagrammer og annen informasjon som støtte i presentasjonen.

 • Utvikle PR-strategier

  Planlegge, samordne og gjennomføre all den innsats som kreves i en PR-strategi, for eksempel fastsettelse av mål, forberedelse av kommunikasjon, kontakt med partnere og spredning av opplysninger mellom berørte parter.

Source: Sisyphus ODB