Yrke VA-ingeniør

VA-ingeniører prosjekterer og bygger dreneringssystemer for kloakk- og overvannssystemer. De evaluerer hvordan dreneringssystemer kan utformes i henhold til krav, lovgivning og miljøstandarder. VA-ingeniører velger det mest optimale dreneringssystemet for å hindre oversvømmelser, styre vanning og føre kloakk vekk fra vannkilder.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Hydraulikk

  Systemer for kraftoverføring som bruker kraften i flytende væsker til å overføre kraft.

 • Hydraulikkvæske

  Forskjellige typer, egenskapene og bruksområdene for hydrauliske væsker som brukes i metallbearbeiding, som smiing og støping, som består av mineraloljer og vann.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Flomhjelpeutstyr

  Bruke nødvendige verktøy og utstyr som brukes ved flomskade og miljørydding, slik som pumpe flomrammede eiendommer.

 • Typer av rørledninger

  Kjenne til ulike typer rørledninger og deres ulike bruksområder. Skille mellom rørledninger som brukes til transport av varer over korte og lange avstander, og forstå deres respektive matesystemer.

Ferdigheter

 • Identifisere risiko for flom

  Identifisere områder som har høyest risiko ved flom, som for eksempel områder nær elver, samt å identifisere hendelser som vil forårsake flom, som endringer i været.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Utvikle dreneringsbrønnsystemer

  Utvikle systemer som finnes på boligeiendommer, samt offentlige eiendommer som gater og tak på offentlige bygninger, som skal drenere overflødig vann fra disse områdene. Funksjonen deres er å bidra til flomutbedring, fjerne regn og begrense risikoen ved kraftig uvær, og deretter transportere det ubehandlede vann ut i naturen.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Undersøke steder for installasjon av rørledning

  Utføre undersøkelser for ulike typer steder, for eksempel steder på land eller vann, for planlegging og konstruksjon av rørledningsinfrastruktur.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Analysere rutemuligheter i rørledningsprosjekter

  Analysere tilstrekkelige kjøremuligheter for utvikling av rørledningsprosjekter. Sikre at viktige elementer som miljø, beliggenhet og formål tas i betraktning. Analysere de beste rutemulighetene, og samtidig opprettholde en god balanse mellom budsjett og kvalitet.

 • Vurdere virkningen av materialegenskaper på rørledningsstrømmer

  Vurdere egenskapene til varer for å sikre uavbrutt strøm gjennom rørledninger. Forutsi varers tetthet ved utforming av rørledninger eller ved daglig vedlikehold av rørledningsinfrastruktur.

 • Redusere miljøpåvirkningen av rørledningsprosjekter

  Strebe for å redusere miljøpåvirkningen av rørledninger og det som transporteres i dem. Bruke tid og ressurser på å ta hensyn til miljøpåvirkningen av rørledninger, hvilke tiltak som kan utføres for å verne miljøet og den potensielle kostnadsøkningen i prosjektet.

 • Lage design for rørledningsteknikk

  Designe rørledningsinfrastruktur, og ta hensyn til tekniske prinsipper. Lage tegninger, måle steder, definere materialer og fremlegge funksjonelle forslag for konstruksjon.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Sikre samsvar med bestemmelser innen rørledningsinfrastrukturer

  Sikre at forskriftene for drift av rørledninger oppfylles. Sikre at infrastrukturen til rørledningene er i samsvar med juridiske mandater, og at de overholder forskriftene for transport av varer via rørledningene.

Source: Sisyphus ODB