Yrke administrasjonsmedarbeider

Administrasjonsmedarbeidere utfører administrative og organisatoriske oppgaver for å drive et finansielt selskap. De håndterer administrasjon, tar seg av økonomiske transaksjoner, utfører støtteoppgaver og diverse andre administrative oppgaver, som koordineres med andre deler av selskapet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Bankvirksomhet

  Den brede og stadig voksende bankvirksomheten og finansielle produkter som forvaltes av banker, fra personbanker, bedriftsbanker, investeringsbanker, privatbanker, til forsikring, valutahandel, varehandel, handel med aksjer, futurer og opsjoner.

 • Kontorprogramvare

  Kjennetegn ved og virkemåte i dataprogrammer for kontoroppgaver, f.eks. tekstbehandling, regneark, presentasjon, e-post og database.

 • økonomistyring

  Finansfeltet som omfatter praktisk prosessanalyse og verktøy for å utpeke økonomiske ressurser. Det omfatter strukturen til virksomheten, investeringskildene og verdiøkningen til selskaper på grunn av ledelsesmessige beslutninger.

 • Forretningsprosesser

  Prosesser som en organisasjon bruker for å forbedre effektiviteten, fastsette nye mål og nå mål på en lønnsom og betimelig måte.

 • Kontoradministrasjon

  Papirarbeidprosessene som er knyttet til de administrative områdene i et kontormiljø. Aktivitetene eller prosessene kan omfatte økonomisk planlegging, registrering og fakturering og administrasjon av den generelle logistikken i en organisasjon.

Ferdigheter

 • Føre registre over økonomiske transaksjoner

  Sortere alle økonomiske transaksjoner som er utført i den daglige driften av en virksomhet, og registrere dem i deres respektive regnskaper.

 • Administrere økonomiske aspekter ved et selskap

  Administrere selskapsrelaterte juridiske og økonomiske saker. Beregne og analysere tall og figurer. Se etter muligheter for kostnadsbesparelser og maksimert inntekt og produktivitet. Til enhver tid balansere kostnader mot mulige fordeler før en beslutning treffes.

 • Koordinere operasjonelle aktiviteter

  Synkronisere personalaktiviteter og -ansvar for å sørge for at organisasjonens ressurser blir brukt effektivt for å nå de aktuelle målene.

 • Tilby finansielle tjenester

  Tilby et bredt spekter av finansielle tjenester til kunder, for eksempel bistand med finansielle produkter, finansiell planlegging, forsikringer, penger og kapitalforvaltning.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Håndtere papirarbeid

  Håndtere jobbrelatert papirarbeid i henhold til alle aktuelle krav.

 • Overvåke selskapsretningslinjer

  Overvåke selskapets retningslinjer, og foreslå forbedringer i selskapet.

 • Bruke kontorsystemer

  Bruke kontorsystemer som brukes i virksomhetens anlegg, på en passende og betimelig måte, avhengig av mål, enten det er for innsamling av beskjeder, lagring av kundeinformasjon eller agendaplanlegging. Inkluderer administrasjon av systemer som for eksempel CRM-systemer, leverandørstyring, lagring og telefonsvarersystemer.

 • Oppgi finansiell produktinformasjon

  Gi kunden informasjon om finansielle produkter, det finansielle markedet, forsikringer, lån eller andre typer finansielle data.

 • Utføre administrasjon

  Utføre administrativt arbeid og ivareta kontakt med allmennheten.

 • Styre administrative systemer

  Sikre at administrative systemer, prosesser og databaser forvaltes på en god og effektiv måte og gir godt grunnlag for samarbeid med administrasjonen.

Source: Sisyphus ODB