Yrke administrativ medarbeider, boreplattform

Administrative medarbeidere, boreplattform har ansvar for de daglige boreoperasjonene. De gjør for det meste administrativt arbeid. Administrative medarbeidere på boreplattform sørger for at oljeplattformen har tilstrekkelig med materialer, reservedeler og nok personell til å opprettholde den daglige driften. De gjennomfører boreaktiviteter i henhold til et fastsatt program og fører tilsyn med boremannskaper og utstyr.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Oljerigglovgivning

  Stats- og miljøreglene som gjelder oljerigger.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

Ferdigheter

 • Gi instruksjoner til personell

  Gi instruksjoner til underordnede ved hjelp av ulike kommunikasjonsteknikker. Justere kommunikasjonsstilen ut fra målgruppen med sikte på å formidle instruksjoner som planlagt.

 • Montere oljerigg

  Transportere og montere oljeriggen på angitt sted. Demontere oljerigger når drillaktivitetene er fullført.

 • Overvåke oljeriggkostnader

  Overvåke de totale kostnadene for gruvearbeid, prosjekter og nødvendig utstyr. Arbeide for å oppnå en så kostnadseffektiv drift som mulig.

 • Administrere gruveanleggsutstyr

  Føre tilsyn med anskaffelse, installasjon, vedlikehold og oppbevaring av utstyr for gruvedrift.

 • Overvåke arbeidernes sikkerhet

  Sørge for at anleggspersonellet er trygt. Kontrollere at personlig verneutstyr og vernetøy brukes på riktig måte. Forstå og implementere sikkerhetsrutiner.

 • Planlegge riggoperasjoner

  Planlegge og gjennomføre riggoperasjoner og klargjøre området for rigging. Demontere riggen og rydde området etterpå.

 • Planlegge skift

  Planlegge personalets tid og skift i henhold til selskapets behov.

 • Planlegge riggforflytning

  Ansvar for planlegging og organisering av riggforflytning. Fastslå alternative ruter for å unngå hindringer og forbudte veier.

 • Velge brønnutstyr

  Velge ut og kjøpe egnet utstyr for ulike funksjoner i brønnen.

Source: Sisyphus ODB