Yrke agronom

Agronomer yter rådgivningstjenester til selskaper, landbrukskooperativer, produsenter av landbruksvekster og produsenter av hagebruksvekster om dyrking av næringsmiddelvekster. De studerer fag, teknologi og virksomhet knyttet til plantedyrking. De undersøker vekster og utfører forsøk for å forbedre avlinger og gårdsproduksjon. Agronomer undersøker også hvordan planter kan høstes og dyrkes mest mulig effektivt.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Plantevernmidler

  Typer kjemiske egenskaper for plantevernmidler og deres skadevirkninger på mennesker og miljøet.

 • Irrigasjonssystemer

  Metoder og systemhåndtering innen irrigasjon.

 • Budsjettprinsipper

  Prinsipper for estimering og planlegging av prognoser for forretningsaktivitet, utarbeiding av regelmessige budsjetter og rapporter.

 • Planteforplantning

  Typer av ulike spredningsmetoder, materialer og frø samt kriteriene for helse og kvalitet.

 • Europeisk pesticidlovgivning

  EUs rammeverk for samfunnsaksjoner som fremmer bærekraftig bruk av pesticider.

 • Konsultasjonsmetoder

  Teknikker som brukes for å legge til rette for klar og åpen kommunikasjon, og gi råd mellom enkeltpersoner, samfunn eller myndigheter, som drøfting av grupper eller en-til-en-intervjuer.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Hagebruksprinsipper

  Standardpraksis for hagebruk, herunder, men ikke begrenset til planting, beskjæring og befruktning.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Avlingsproduksjonsprinsipper

  Prinsipper for dyrking av avlinger, den naturlige syklusen, stelling av naturen, vekstforhold og prinsipper for organisk og bærekraftig produksjon. Kvalitetskriterier og -krav til frø, planter og avlinger.

 • Skadedyrbekjempelse i planter

  Typer og funksjoner til skadedyr i planter og avlinger. Ulike typer metoder for bekjempelse av skadedyr, aktiviteter som bruker konvensjonelle eller biologiske metoder, tatt i betraktning typen plante eller avling, miljø- og klimaforhold og regelverk for helse og sikkerhet. Lagre og håndtere produkter.

 • Plantehøstmetoder

  Ulike metoder, tidspunkter og utstyr for innhøsting av forskjellige vekster og planter.

 • Biologi

  Vev, celler og funksjoner til plante- og dyreorganismer og deres innbyrdes avhengighet og samspill med hverandre og miljøet.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Miljølovgivning innen jordbruk og skogbruk

  Kjennskap til miljølovgivning, retningslinjer og relevante prinsipper for jordbruk og skogbruk. Kjennskap til påvirkningen av miljøet på lokale landbruksprosedyrer og -praksiser. Metoder for å tilpasse produksjonen til nye miljøbestemmelser og retningslinjer.

 • Agronomi

  Studien av kombinering av landbruksproduksjon og beskyttelse og regenerering av naturlig miljø. Omfatter prinsipper og metoder for kritisk utvelging og egnede metoder for anvendelse av bærekraft i landbruket.

 • Plantesykdomskontroll

  Typer og egenskaper av sykdommer hos planter og vekster. Ulike typer metoder for kontroll, virksomhet ved bruk av konvensjonelle eller biologiske metoder, idet det tas hensyn til typen plante eller vekster, miljø- og klimaforhold og helse- og sikkerhetsregler. Lagre og håndtere produkter.

 • Buskapsarter

  Dyrearter og relevant genetikk.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde laboratorieutstyr

  Rengjøre laboratorieglass og annet utstyr etter bruk og se etter skade eller korrosjon for å sørge for at det fungerer slik det skal.

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

 • Bruke landbruksinformasjonssystemer og -databaser

  Bruke relevante informasjonssystemer og databaser til å planlegge, styre og drifte landbruksbedrifter og -produksjon.

 • Anvende hagebruksstandarder og -praksis

  Etablerer og opprettholder høye hagebruksstandarder og -praksis, og gi veiledning, opplæring og motivasjon til hagebrukspersonell, praktikanter og frivillige.

 • Forske på forbedring av avlingsutbytte

  Studere produksjon av vekster for å finne best mulig måte å plante, høste, og kultivere avlinger for å øke produktiviteten.

 • Overvåke hygieneprosedyrer på gård

  Sikre at hygieneprosedyrene i landbruket følges, og ta hensyn til reglene for særlige tiltaksområder som for eksempel husdyr, planter, lokale gårdsprodukter, og så videre.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Samle inn eksperimentelle data

  Innhente data fra bruk av vitenskapelige metoder som testmetoder, eksperimentell design eller målinger.

 • Forvalte næringsstoffer

  Samle inn og behandle prøver av jord og plantevev. Ha tilsyn med bruken av kalk og gjødsel.

 • Konsultere med forretningskunder

  Kommunisere med kunder ved en bedrift eller et bedriftsprosjekt for å innføre nye ideer, få tilbakemeldinger og finne løsninger på problemer.

 • Administrere husdyrhold

  Administrere produksjonsprogrammer, fødselsplaner, salg, bestilling av fôr, materialer, utstyr, bolig, sted og besetning. Administrere destruksjon av aktuelle dyr på en human måte og i samsvar med nasjonal lovgivning. Følge forretningsmessige krav og integrere med kvalitativ forskning og kunnskapsoverføring.

 • Anvende sikkerhetsprosedyrer i laboratoriet

  Sørge for at laboratorieutstyr brukes på en sikker måte, og at håndtering av prøver gjøres på riktig måte. Arbeide for å sikre gyldigheten av forskningsresultater.

Source: Sisyphus ODB