Yrke aktivist

Aktivister fremmer eller hindrer sosial, politisk, økonomisk eller miljømessig endring ved å bruke forskjellige taktikker, for eksempel overbevisende forskning, mediepress og offentlige kampanjer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Planlegge handlinger til kampanjer

  Opprette muntlige eller skriftlige operasjoner for å oppnå et bestemt mål.

 • Veilede andre

  Lede, støtte, lære opp og motivere en gruppe mennesker for å nå et felles mål.

 • Anvende strategisk tenkning

  Bruke generering og effektiv bruk av forretningsinformasjon og muligheter for å oppnå konkurransedyktig driftsfordel på lang sikt.

 • Organisere tilhengere

  Koordinere og forvalte relasjoner med supportere.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

Source: Sisyphus ODB