Yrke akupunktør

Akupunktører benytter tynne nåler og setter dem inn i akupunkturpunkter på kroppen for å gjenopprette balanse i menneskekroppen og generell god helse. Akupunktører fokuserer på energimeridianer for å behandle forskjellige tilstander.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Patologier behandlet med akupunktur

  Typene og utstrekningen av forhold som f.eks. fysisk smerte, hodepine, allergier, avhengigheter, fordøyelsesproblemer eller forkjølelse, som behandles med akupunktur.

 • Komplementær og alternativ medisin

  Medisinsk praksis som ikke inngår i vanlige helsetjenester.

 • Akupunkturmetoder

  Teknikker og metoder som brukes for å realisere strømmen av Qi-energi i kroppen for å redusere smerte, og tilknyttede symptomer ved å anvende særskilte typer nåler til forskjellige akupunkturpunkter.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Biomedisin

  Studien av menneskekroppen i forbindelse med medisin og miljø. Dette omfatter bruk og praksis innen biologi og naturvitenskap.

 • Tradisjonell kinesisk medisin

  Teorier om tradisjonell kinesisk medisinsk praksis som legger vekt på ulike sinns- og kroppspraksiser samt plantelegemidler for å behandle eller hindre ulike helseproblemer.

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

 • Steriliseringsteknikker

  Metoder og teknikker som brukes for å ødelegge eller fjerne mikroorganismer, f.eks. virus og bakterier, som kan forurense medisinske instrumenter eller enhver type materiale i en setting innen helsestell.

Ferdigheter

 • Observere helsetjenestebrukere

  Observere brukere av helsetjenester og registrere betydelige forhold og reaksjoner på legemidler, behandling og vesentlige hendelser, og varsle en overordnet eller en lege ved behov.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Utføre helsetjenesteundersøkelse

  Vurdere den fysiske tilstanden til brukeren av helsetjenester, og samtidig ta hensyn til detaljert informasjon om tidligere skader, kirurgi, generell helse, ressurser og livsstil.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Innhente informasjon om helsetjenestebrukerens medisinske status

  Samle inn informasjon om helsetjenestebrukere via ulike kilder, for eksempel ved å stille spørsmål til helsetjenestebrukeren, omsorgspersonell eller helsefaglig personell for å få oversikt over pasientens helse og sosiale status, samt å tolke registreringer gjort av annet helsepersonell når det er nødvendig.

 • Utvikle terapeutiske relasjoner

  Opprettholde den individuelle terapeutiske relasjonen for å engasjere individets medfødte helbredende evner for å oppnå aktivt samarbeid innen helseopplysning og helbredelsesprosesser, og maksimere potensialet for sunn endring.

 • Følge opp helsebrukernes behandling

  Vurdere og evaluere framdriften i den fastsatte behandlingen, ta ytterligere avgjørelser sammen med helsebrukerne og deres omsorgspersoner.

 • Gi råd om mental helse

  Gi personer av alle aldre og i alle grupper råd om vilkårene for de helsebringende aspektene av individuell oppførsel og institusjoner knyttet til de personlige, sosiale og strukturelle faktorene for fysisk og psykisk helse.

 • Vedlikeholde renhold i arbeidsområder

  Holde arbeidsområdet og utstyret rent og ryddig.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Velge akupunkturpunkter

  Bestemme deg for hvilke akupunkturpunkter som skal stimuleres, og med hvilken teknikk, basert på undersøkelsen av pasienten og hans/hennes symptomer.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Bruke akupunktur

  Bruke framgangsmåter som involverer stimulering av anatomiske punkter på kroppen ved bruk av forskjellige teknikker, som for eksempel ved å penetrere huden med tynne metallnåler som manipuleres med hendene eller med elektrisk stimulering for å lindre smerter eller oppnå andre terapeutiske resultater.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

Source: Sisyphus ODB