Yrke alarmoperatør

Alarmoperatører svarer på nødsamtaler til kontrollsenteret, registrerer informasjon om nødsituasjonen, adressen og andre opplysninger, og sender nærmeste ambulanse eller ambulansehelikopter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Medisinsk utsendelse

  Konsepter for et medisinsk forsendelsessystem og bruk av det som består i å utføre kriterier basert på medisinsk forsendelse, å svare på nødanrop, og for å betjene datamaskinstøttede forsendelsessystemer.

 • Lokalgeografi

  Omfang av fysiske og geografiske egenskaper og beskrivelser i et lokalt område, etter stedsnavn og ikke bare det.

Ferdigheter

 • Prioritere nødssituasjoner

  Bestemme en nødsituasjons risikonivå og balansere utsendelsen av ambulanser til nødsituasjoner deretter.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Tåle stress

  Opprettholde en mild psykisk tilstand og effektiv ytelse under press eller ugunstige forhold.

 • Besvare nødanrop

  Besvare anrop fra enkeltpersoner som befinner seg i livsfarlige situasjoner og har behov for bistand.

 • Støtte bekymrede kriserammede innringere

  Gi følelsesmessig støtte og veiledning til personer som foretar nødanrop, og hjelpe dem med å håndtere krisesituasjonen.

 • Administrere forsendelse av programvaresystemer

  Administrere forsendelsesprogramvare for å gjennomføre oppgaver som å generere arbeidsordre, planlegge ruter og annen virksomhet.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Personalplanlegging i beredskapsrespons

  Planlegge hvilket personell som skal rykke ut til nødssituasjoner, enten medisinsk, brann eller politi.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Formidle muntlige instruksjoner

  Kommunisere tydelige instruksjoner. Sikre at meldingene forstås og følges på riktig måte.

 • Betjene et kommunikasjonssystem for nødssituasjoner

  Effektivt bruke vanlige kommunikasjonssystemer til bruk i nødsituasjoner, for eksempel basestasjoner for mobile sendere og mottakere, bærbare sendere og mottakere, repeatere, mobiltelefoner, personsøkere, automatiserte kjøretøysøkere og satellittelefoner etter behov.

 • Logge informasjon om nødanrop elektronisk

  Registrere opplysninger som mottas under nødanrop, på en datamaskin for videre behandling eller for loggformål.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Gi råd til innringere i nødssituasjoner

  Gi tekniske eller praktiske råd til innringere i nødssituasjoner, før ambulansen kommer til stedet.

 • Sende ut ambulanse

  Sende det mest egnede beredskapskjøretøyet til det angitte stedet for å hjelpe enkeltpersoner som befinner seg i livstruende situasjoner.

 • Arbeide i tverrfaglige team knyttet til akuttbehandling

  Arbeide med en rekke mennesker fra ulike helsetjenester og andre tjenester, for eksempel staben på Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), ambulansepersonell, leger og sykepleiere, samt personer som jobber i brann- og politiavdelingene.

Source: Sisyphus ODB