Yrke alternativbehandler

Alternativbehandlere bruker en rekke komplementære og alternative behandlinger som skal samvirke med pasientens kropp, sinn og ånd i en helhetlig tilnærming. De tilbyr praksis og tjenester for helhetlig velvære, helsevedlikehold, helseopplysning, helsefremmende tiltak og forebygging av sykdom, sammen med varig behandling av visse sykdommer, særlig kroniske sykdommer. Praksisen omfatter blant annet akupunktur, aromaterapi, banoterapi, homeopati og naturmedisin.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde renhold i arbeidsområder

  Holde arbeidsområdet og utstyret rent og ryddig.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Utvikle terapeutiske relasjoner

  Opprettholde den individuelle terapeutiske relasjonen for å engasjere individets medfødte helbredende evner for å oppnå aktivt samarbeid innen helseopplysning og helbredelsesprosesser, og maksimere potensialet for sunn endring.

 • Følge opp helsebrukernes behandling

  Vurdere og evaluere framdriften i den fastsatte behandlingen, ta ytterligere avgjørelser sammen med helsebrukerne og deres omsorgspersoner.

Source: Sisyphus ODB