Yrke ambassadør

Ambassadører representerer sin egen regjering i fremmede land for diplomatiske og fredsbevarende formål. De håndterer politisk forhandling mellom opprinnelsesstaten og staten der de er utstasjonert, og sikrer beskyttelse av borgere fra sitt hjemland i landet der de er utstasjonert. De legger til rette for kommunikasjon mellom de to nasjonene og gir råd til regjeringen i hjemlandet for å bidra til å utvikle utenrikspolitikken.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Diplomatiske prinsipper

  Praksis for tilretteleggelse for avtaler eller internasjonale traktater med andre land ved å gjennomføre forhandlinger og forsøke å beskytte hjemmestyrets interesser samt legge til rette for kompromisser.

 • Utvikling av utenrikspolitikk

  Utviklingsprosesser i utenrikspolitikken, f.eks. relevante forskningsmetoder, relevant lovgivning og operasjoner i utlandet.

 • Utenrikssaker

  Drift av en utenlandsavdeling i en regjering eller offentlig organisasjon og dens forskrifter.

 • Regjeringsrepresentasjon

  Lovlige og offentlige representasjonsmåter og -prosedyrer for regjeringen under rettssaker eller for kommunikasjonsformål samt de særlige aspektene ved statsorganers representasjon for å sikre presis representasjon.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

Ferdigheter

 • Vise interkulturell bevissthet

  Vise forståelse for kulturelle forskjeller ved å gjennomføre tiltak som legger til rette for et positivt samspill mellom internasjonale organisasjoner, mellom grupper eller enkeltpersoner fra ulike kulturer og for å fremme integrering i et fellesskap.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

 • Representere nasjonale interesser

  Representere statens og industriens interesser når det gjelder ulike spørsmål som handel, menneskerettigheter, utviklingsstøtte, miljøspørsmål og andre aspekter ved det politiske, økonomiske eller vitenskapelige samarbeidet.

 • Følge med på ny utvikling i andre land

  Observere politisk, økonomisk og samfunnsmessig utvikling i det tildelte landet, samle inn og rapportere relevante opplysninger til den aktuelle institusjonen.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

 • Vedlikeholde relasjoner med lokale representanter

  Opprettholde gode relasjoner med representanter for det lokale vitenskapelige, økonomiske og sivile samfunnet.

 • Koordinere statlig virksomhet ved utenlandske institusjoner

  Samordne aktivitetene til hjemlandets regjering ved utenlandske institusjoner, f.eks. desentraliserte myndighetstjenester, ressurshåndtering, administrering av retningslinjer og andre myndighetsaktiviteter.

 • Snakke ulike språk

  Mestre fremmedspråk for å kunne kommunisere på ett eller flere fremmedspråk.

 • Anvende diplomatiske prinsipper

  Anvende de prosessene som er involvert i etableringen av internasjonale traktater, ved å gjennomføre forhandlinger mellom representanter fra ulike land, der målet er å beskytte statens interesser og legge forholdene til rette for kompromisser.

 • Gi råd om utenrikspolitiske saker

  Gi offentlige myndigheter råd om utvikling og implementering av utenrikspolitikk.

 • Vurdere risikofaktorer

  Fastslå innvirkningen av økonomiske, politiske og kulturelle risikofaktorer og andre problemstillinger.

Source: Sisyphus ODB