Yrke ambassaderåd

Ambassaderåder har tilsyn med særlige seksjoner ved en ambassade, blant annet økonomi, forsvar eller politiske spørsmål. De utfører rådgivende funksjoner for ambassadøren og utfører diplomatiske funksjoner i sin seksjon eller på sitt spesialområde. De utvikler strategier og gjennomføringsmetoder og har tilsyn med ambassadeseksjonens personale.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Utvikling av utenrikspolitikk

  Utviklingsprosesser i utenrikspolitikken, f.eks. relevante forskningsmetoder, relevant lovgivning og operasjoner i utlandet.

 • Diplomatiske prinsipper

  Praksis for tilretteleggelse for avtaler eller internasjonale traktater med andre land ved å gjennomføre forhandlinger og forsøke å beskytte hjemmestyrets interesser samt legge til rette for kompromisser.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Utenrikssaker

  Drift av en utenlandsavdeling i en regjering eller offentlig organisasjon og dens forskrifter.

Ferdigheter

 • Styre administrative systemer

  Sikre at administrative systemer, prosesser og databaser forvaltes på en god og effektiv måte og gir godt grunnlag for samarbeid med administrasjonen.

 • Følge med på ny utvikling i andre land

  Observere politisk, økonomisk og samfunnsmessig utvikling i det tildelte landet, samle inn og rapportere relevante opplysninger til den aktuelle institusjonen.

 • Vedlikeholde relasjoner med lokale representanter

  Opprettholde gode relasjoner med representanter for det lokale vitenskapelige, økonomiske og sivile samfunnet.

 • Gi råd om risikostyring

  Gi råd om risikostyringspolicyer og forebyggingsstrategier og om iverksettelsen av disse, mens du tar i betraktning ulike risikoer for en bestemt organisasjon.

 • Svare på henvendelser

  Svare på henvendelser og anmodninger om opplysninger fra andre organisasjoner og fra allmennheten.

 • Analysere politikk relatert til utrenrikssaker

  Analysere de eksisterende retningslinjene for håndtering av utenrikspolitikk i en statlig eller offentlig organisasjon for å kunne evaluere dem og finne forbedringer.

 • Sikre samsvar med retningslinjer

  Sikre at lovgivningen og selskapets prosedyrer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen og på offentlige steder overholdes til enhver tid. Sikre bevissthet og overholdelse av alle selskapets retningslinjer knyttet til helse og sikkerhet og likebehandling på arbeidsplassen. Utføre andre oppgaver som må påregnes.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Vise interkulturell bevissthet

  Vise forståelse for kulturelle forskjeller ved å gjennomføre tiltak som legger til rette for et positivt samspill mellom internasjonale organisasjoner, mellom grupper eller enkeltpersoner fra ulike kulturer og for å fremme integrering i et fellesskap.

 • Representere nasjonale interesser

  Representere statens og industriens interesser når det gjelder ulike spørsmål som handel, menneskerettigheter, utviklingsstøtte, miljøspørsmål og andre aspekter ved det politiske, økonomiske eller vitenskapelige samarbeidet.

 • Gi råd om utenrikspolitiske saker

  Gi offentlige myndigheter råd om utvikling og implementering av utenrikspolitikk.

Source: Sisyphus ODB