Yrke analytiker innen materialbelastning

Analytikere innen materialbelastning planlegger og bruker programvare til å utføre strukturanalyser, inkludert statiske analyser, stabilitetsanalyser og utmattingsanalyser på en rekke maskiner. De utvikler analyser av primære og sekundære strukturer. De utarbeider tekniske rapporter for å dokumentere resultatene av analysen, deltar i konstruksjonsgjennomganger og anbefaler prosessforbedringer. De bidrar også i utvikling av strukturelle testplaner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Materialemekanikk

  Atferd til faste gjenstander når de utsettes for spenninger og belastninger, og metodene for å beregne disse spenningene og belastningene.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • 3D-modellering

  Utvikle en matematisk framstilling av den tredimensjonale overflaten til et objekt via spesialisert programvare. Produktet kalles en 3D-modell. Den kan vises som et todimensjonalt bilde gjennom en prosess som kalles 3D-gjengivelse, eller brukes i datasimulering for fysiske fenomener. Modell kan også lages fysisk ved hjelp av 3D-trykkinnretningene.

 • IKT-programvarespesifikasjoner

  Egenskaper, bruken og driften til ulike programvareprodukter, f.eks. dataprogrammer og programvare.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Multimediesystemer

  Metoder, framgangsmåter og teknikker som gjelder driften av multimediesystemer, vanligvis en kombinasjon av programvare og maskinvare, og som inneholder ulike typer medier, f.eks. video og lyd.

 • CAE-programvare

  Programvaren for å utføre dataassistert teknikk (CAE) analyseoppgaver, f.eks. elementmetoden og datastyrt fluiddynamikk.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Mekanisk ingeniørfag

  Disiplin som bruker prinsipper for fysikk, teknikk og materialvitenskap for utforming, analyse, framstilling og vedlikehold av mekaniske systemer.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

Ferdigheter

 • Lage en virtuell modell av et produkt

  Lage en matematisk eller tredimensjonal datagrafisk modell av produktet ved hjelp av et CAE-system eller en kalkulator.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Analysere produkters stresstoleranse

  Analysere produktenes evne til å tåle stress som kommer fra temperatur, belastning, bevegelse, vibrasjon og andre faktorer ved hjelp av matematiske formler og datasimuleringer.

 • Skrive stressanalyserapporter

  Skrive en rapport med alle funn som forekommer under stressanalysene. Skrive ned ytelse, feil og andre konklusjoner.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

 • Bruke dataassisterte tekniske systemer

  Bruke CAE-programvare (computer-aided engineering) til å foreta stresstester i forbindelse med tekniske design.

 • Anbefale produktforbedringer

  Anbefale produktforbedringer og prosessforbedringer.

Source: Sisyphus ODB