Yrke animasjonsdesigner

Animasjonsdesignere arbeider med kameramennene og regissøren for å samordne og skape optimale 3D-animasjonsopptak. De oversetter 2D-dreiebøker til 3D-animerte opptak og er ansvarlig for kameravinkler, bilderuter og lyssetting av animasjonsscener. Animasjonsdesignere bestemmer hva som skal skje i hvilken animasjonsscene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Multimediesystemer

  Metoder, framgangsmåter og teknikker som gjelder driften av multimediesystemer, vanligvis en kombinasjon av programvare og maskinvare, og som inneholder ulike typer medier, f.eks. video og lyd.

 • 3D-belysning

  Plassering eller digital effekt som simulerer belysning i et 3D-miljø.

 • Grafisk design

  Teknikker for å skape en visuell framstilling av ideer og meldinger.

 • Bevegelsesgrafikk

  Teknikkene og programvaren for å skape illusjonen av bevegelse, f.eks. keyframing, Adobe After Effects og Nuke.

 • IKT-programvarespesifikasjoner

  Egenskaper, bruken og driften til ulike programvareprodukter, f.eks. dataprogrammer og programvare.

Ferdigheter

 • Følge en oppsummering

  Tolke og oppfylle krav og forventninger, som drøftet og avtalt med kundene.

 • Konsultere med produksjonsdirektør

  Konsultere med regissøren, produsenten og klientene gjennom hele produksjonen og etterproduksjonen.

 • Sikre visuell kvalitet på settet

  Inspisere og endre landskapet og sett-utformingen for å sikre at den visuelle kvaliteten er optimal med hensyn til begrensninger knyttet til tid, budsjett og arbeidskraft.

 • Sette opp animasjonselementer

  Teste og plassere karakterer, rekvisitter eller miljøer for å sikre at de ser riktig ut fra alle nødvendige kameraposisjoner og vinkler.

 • Betjene 3D-datagrafikkprogramvare

  Bruke grafiske IKT-verktøy, som Autodesk Maya og Blender, som muliggjør digital redigering, modellering, gjengivelse og sammensetning av grafikk. Disse verktøyene er basert på matematisk framstilling av tredimensjonale objekter.

 • Redigere digitale bevegelige bilder

  Bruke spesialprogramvare til å redigere videobilder til bruk i en kunstnerisk produksjon.

 • Tilpasse seg medietype

  Tilpasse seg ulike medietyper, for eksempel TV, filmer, reklamer og andre. Tilpasse arbeidet etter medietype, produksjonsskala, budsjett, sjanger og lignende.

 • Ferdigstille prosjekt innenfor budsjett

  Sørge for å holde seg innenfor budsjettet. Tilpasse arbeid og materialer til budsjettet.

 • Følge arbeidsplanen/-timeplanen

  Administrere rekkefølgen på aktiviteter for å gjennomføre arbeid i henhold til avtalte frister ved å følge en arbeids/-timeplan.

 • Studere mediekilder

  Studere ulike mediekilder som kringkastinger, trykte medier og nettmedier for å få inspirasjon til utvikling av kreative konsepter.

 • Studere relasjoner mellom karakterer

  Studere karakterer i manuskripter og deres relasjon til hverandre.

 • Analysere et manus

  Analysere et manus ved å analysere manusets dramaturgi, form, temaer og struktur. Gjennomføre relevante undersøkelser ved behov.

Source: Sisyphus ODB