Yrke animasjonsleder

Animasjonsledere har tilsyn med og rekrutterer multimediekunstnere. De er ansvarlig for kvaliteten på animasjonen, og for at produksjonen ferdigstilles i rett tid og innenfor budsjettet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Multimediesystemer

  Metoder, framgangsmåter og teknikker som gjelder driften av multimediesystemer, vanligvis en kombinasjon av programvare og maskinvare, og som inneholder ulike typer medier, f.eks. video og lyd.

 • IKT-programvarespesifikasjoner

  Egenskaper, bruken og driften til ulike programvareprodukter, f.eks. dataprogrammer og programvare.

 • Grafisk design

  Teknikker for å skape en visuell framstilling av ideer og meldinger.

 • Datamaskinutstyr

  Datamaskiner, eksternt datautstyr, og programvareprodukter som tilbys, og deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Bevegelsesgrafikk

  Teknikkene og programvaren for å skape illusjonen av bevegelse, f.eks. keyframing, Adobe After Effects og Nuke.

Ferdigheter

 • Ferdigstille prosjekt innenfor budsjett

  Sørge for å holde seg innenfor budsjettet. Tilpasse arbeid og materialer til budsjettet.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Ansette nytt personell

  Ansette nytt personell til et selskap eller en organisasjon ved hjelp av en utarbeidet fremgangsmåte. Ta personalavgjørelser og velge medarbeidere.

 • Følge arbeidsplanen/-timeplanen

  Administrere rekkefølgen på aktiviteter for å gjennomføre arbeid i henhold til avtalte frister ved å følge en arbeids/-timeplan.

 • Følge en oppsummering

  Tolke og oppfylle krav og forventninger, som drøftet og avtalt med kundene.

 • Administrere beholdning av tekniske ressurser

  Administrere og overvåke beholdningen av tekniske ressurser for å sikre at produksjonskrav og tidsfrister kan oppfylles til enhver tid.

 • Tilpasse seg medietype

  Tilpasse seg ulike medietyper, for eksempel TV, filmer, reklamer og andre. Tilpasse arbeidet etter medietype, produksjonsskala, budsjett, sjanger og lignende.

 • Analysere behovet for tekniske ressurser

  Definere og utarbeide en liste over ressursene og utstyret som er nødvendige, basert på produksjonens tekniske behov.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

Source: Sisyphus ODB