Yrke anklager

Anklagere representerer myndigheter og allmennheten i rettssaker mot parter som er anklaget for ulovlig virksomhet. De utreder sakene ved å undersøke bevis, spørre ut berørte parter og tolke loven. De bruker resultatene av undersøkelsen for å kunne presentere saken under rettslige høringer, og for å bygge opp overbevisende argumenter for å sikre at utfallet er det mest gunstige for partene de representerer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Juridisk saksbehandling

  Prosedyrer i en juridisk saksbehandling, fra begynnelse til slutt, f.eks. dokumentasjonen som må forberedes og håndteres, personene som er involvert i de ulike fasene i saken og kravene som må oppfylles før saken kan avsluttes.

 • Juridisk terminologi

  De særlige termer og uttrykk som er brukt på det juridiske området.

 • Domstolsprosedyrer

  Regler som gjelder under undersøkelsen i en domstol og under en rettssak, og hvordan disse hendelsene oppstår.

 • Juridisk forskning

  Metoder og prosedyrer for forskning i juridiske saker, f.eks. regelverket samt ulike tilnærminger til analyser og innsamling av kilder, og kunnskapen om hvordan man tilpasser forskningsmetoden til en bestemt sak for å få nødvendig informasjon.

 • Regjeringsrepresentasjon

  Lovlige og offentlige representasjonsmåter og -prosedyrer for regjeringen under rettssaker eller for kommunikasjonsformål samt de særlige aspektene ved statsorganers representasjon for å sikre presis representasjon.

 • Strafferett

  Juridiske regler, konstitusjoner og regelverk som gjelder avstraffelse av gjerningspersoner.

Ferdigheter

 • Tolke loven

  Tolke lovgivningen i forbindelse med etterforskningen av en sak for å kjenne til de korrekte framgangsmåtene ved håndtering av saken, sakens status og de berørte partene, mulige utfall og hvordan de beste argumentene skal presenteres for å sikre et så godt resultat som mulig.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Forhandle advokathonorar

  Forhandle om erstatning for juridiske tjenester i eller utenfor domstolen, for eksempel timebaserte eller faste gebyrer, med kunder.

 • Sette sammen juridiske dokumenter

  Kompilere og innhente juridiske dokumenter fra en bestemt sak til støtte for en etterforskning eller i forbindelse med en høring, på en måte som er i samsvar med gjeldende forskrifter og som sikrer at arkivene vedlikeholdes på riktig måte.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Presentere bevis

  Presentere bevis i en straffesak eller sivil sak for andre på en overbevisende og passende måte for å nå den rette eller gunstigste løsningen.

 • Analysere juridiske bevis

  Analysere bevis, for eksempel bevis i straffesaker, prosessdokumenter i en sak eller annen dokumentasjon som kan anses som bevis, for å få et godt overblikk over saken og løse den.

 • Presentere argumenter på en overbevisende måte

  Fremsette argumenter under forhandlinger eller en debatt, eller i skriftlig form, med sikte på å oppnå størst mulig oppslutning om saken som taleren eller skribenten representerer.

 • Representere klienter i domstoler

  Representere klienter i rettssalen. Legge fram argumenter og dokumentasjon i klientens favør for å vinne saken.

 • Presentere juridiske argumenter

  Presentere juridiske argumenter i en domstol eller i forhandlinger, eller i skriftlig form etter en rettssak med hensyn til resultatet og dommen, for å sikre best mulig utfall for klienten, eller for å sikre at beslutningen blir fulgt. Presentere disse argumentene på en måte som er i samsvar med regler og retningslinjer, og tilpasset saken.

Source: Sisyphus ODB