Yrke ansvarlig for bearbeidede kjøttprodukter

Ansvarlige for bearbeidede kjøttprodukter håndterer kjøtt enten for hånd eller ved hjelp av kjøttmaskiner som kjøttkverner og knuse- eller blandemaskiner. De utfører konserveringsprosesser som pasteurisering, salting, tørking, frysetørking, gjæring og røyking. Ansvarlige for bearbeidede kjøttprodukter arbeider for å holde kjøtt fritt for mikroorganismer og andre helserisikoer over lengre tid enn ferskt kjøtt.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kulturelle praksiser angående sortering av dyredeler

  Religiøse og kulturelle praksiser angående sortering av dyredeler for å unngå å blande kjøttdeler med andre deler som forbyr religiøse å spise kjøttet.

 • Lovgivning om produkter av animalsk opprinnelse

  Gjeldende lovbestemmelser om temperatur, avfallsmaterialer, sporbarhet, merking, handel og transport av produkter av animalsk opprinnelse. 

 • Typologi av kjøttdeler

  Typebetegnelse av kjøttdeler med hensyn til næringsstoffer, bearbeiding, måter å stykke opp og håndtere kjøttet på, og behandlinger og ingredienser som framhever smaken.

 • Dyreanatomi for matproduksjon

  Anatomi hos dyr, deres organer og deres funksjoner samt bruken av disse organene ved produksjon av næringsmidler etter slakting.

 • Dokumentasjon om kjøttproduksjon

  Forstå juridiske identifikasjonsdokumenter og merker som dekker dyrets bevegelse, identifikasjon og helsestatus. Forstå informasjon i kommersielle bøker om kjøttproduksjon.

 • Matoppbevaring

  De vilkår og metoder som er nødvendige for å oppbevare næringsmidler med henblikk på å forhindre at de blir dårlige, idet det tas hensyn til fuktighet, lys, temperatur og andre miljøfaktorer.

Ferdigheter

 • Håndtere kjøttemballeringsmaskin

  Bruke maskiner til å emballere kjøttprodukter i beskyttende atmosfære, noe som forlenger holdbarheten.

 • Måle presise matbehandlingsoperasjoner

  Utføre presise oppgaver med egnet verktøy og utstyr ved produksjon av mat og drikke.

 • Håndtere blod

  Håndtere blod, organer og andre interne deler uten å bli opprørt.

 • Utføre kjølingsprosesser på matprodukter

  Utføre driftsprosesser for kjøling, frysing og avkjøling på matprodukter, for eksempel frukt og grønnsaker, fisk, kjøtt cateringmat. Klargjøre matprodukter for lengre perioder med lagring eller halvfabrikata. Sørge for sikkerhets- og næringskvaliteter for fryste varer, og oppbevare produkter i samsvar med angitte temperaturer.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Behandle buskapsorganer

  Behandle organer og andre biprodukter for kjøttproduksjonsprosesser. Fjerne organer fra dyrene, og utføre aktiviteter som å kutte eller partere deler, vaske organer, gjennomføre spesifikke behandlinger og pakke og merke varene.

 • Inspisere råvarer for muskelmatbehandling

  Inspisere råmaterialer som er nødvendige for produksjonsprosessen, vurdere kvaliteten og eventuelle skjulte feil. Kontrollere opprinnelsen til råmaterialene ved bruk av sektordefinerte dokumenter, stempler eller merker.

 • Markere forskjeller i farger

  Identifisere forskjeller mellom farger, for eksempel fargetoner.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Sikre kjøling av mat i forsyningskjeden

  Anvende ulike fremgangsmåter for å opprettholde temperaturen til matvarer og produkter på hvert stadium av produksjons- og forsyningskjeden.

 • Overvåke temperatur i produksjon av mat og drikker

  Overvåke og kontrollere påkrevde temperaturer i de forskjellige produksjonsfasene fram til produktet når egnede egenskaper i henhold til spesifikasjonene.

 • Håndtere kjøttbehandlingsutstyr i kjølerom

  Ta skrotter inn i og ut av kjølerommet som angitt. Bruke utstyr som er spesifikt for dette rommet, til å håndtere kjøtt og kjøttprodukter.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Håndtere kniver for kjøttforedling

  Håndtere kniver for kjøttforedling. Bruke de riktige knivene og skjæreinstrumentene for tilberedning av kjøtt, tilberedte kjøttprodukter eller kjøttprodukter som er laget av en slakter.

 • Produsere kjøttbaserte geléprodukter

  Lage geléprodukter med saltede eller oppvarmede materialer. Koke tilsatte ingredienser i gelé og fylle boller eller former (aspik).

 • Lage spesialiserte kjøttprodukter

  Lage spesialiserte kjøttprodukter, kjøttdeig, spekekjøtt, røkt kjøtt og annet bearbeidet kjøtt, for eksempel syltet kjøtt, pølser, panert kjøtt og chipolata.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Vedlikeholde skjæreutstyr

  Utføre vedlikehold av skjæreutstyr (kniver, kuttere og andre elementer).

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Administrere emballasjemateriale

  Håndtere alt emballasjemateriale, det være seg primært (pakning, bokser, flasker) eller sekundært (esker, kasser, paller).

 • Føre inventarliste over kjøttprodukter

  Føre en inventarliste over kjøttprodukter ved å følge prosedyrer for beholdningskontroll.

 • Forberede kjøtt for salg

  Forberede kjøtt for salg eller tilberedning, noe som omfatter krydring, spekking eller marinering av kjøttet, men ikke selve tilberedningen.

 • Betjene kjøttbehandlingsutstyr

  Betjene kjøttbehandlingsutstyr for bearbeiding av kjøtt og produkter av bearbeidet kjøtt.

 • Betjene veiemaskin

  Arbeide med veiemaskin for å måle rå, halvferdige og ferdige produkter.

 • Bruke mekanisk separert kjøtt

  Bruke deigen av mekanisk oppdelt kjøtt som er fremstilt i tidligere prosesser i kjøttproduksjonen, for å produsere produkter som for eksempel pølser. Varme opp SMS-produktene før de sendes for å bli solgt.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Velge egnede ingredienser

  Velge egnede ingredienser basert på deres teknologiske funksjon for å utføre ideer. Strebe etter å oppnå konsekvent god kvalitet på ingrediensene og bruke dem i tilstrekkelig grad for å oppnå et tilfredsstillende sluttprodukt.

 • Anvende konserveringsbehandlinger

  Bruke vanlige behandlinger for å bevare produktegenskapene til mat, som tar vare på utseende, lukt og smak.

 • Produsere ingredienser

  Framstille ingredienser, f.eks. krydder, tilsetningsstoffer og grønnsaker.

 • Tolerere sterke lukter

  Tolerere sterk lukt som kommer fra varene som behandles under produksjon.

 • Kverne kjøtt

  Bruk ulike typer maskineri til å kverne dyredeler til kjøttdeig. Unngå at beinsplinter kommer i produktet. Vedlikeholde maskinen for kverning av kjøtt.

 • Spore kjøttprodukter

  Ta hensyn til reglene for sporbarhet for ferdige produkter innen sektoren.

 • Håndtere produksjonsmaskiner for kjøttbehandling

  Betjene produksjonsutstyr og verktøy for bearbeiding av kjøtt og kjøttprodukter.

 • Veie materialer

  Veie materialer og produkter, registrere vekt og andre relevante opplysninger på merkelapper eller etiketter.

Source: Sisyphus ODB