Yrke ansvarlig for kundeopplevelser

Ansvarlige for kundeopplevelser overvåker kundeopplevelser ved å skape, evaluere og forbedre kundens samspill med organisasjoner innen vertskaps-, rekreasjons- eller underholdningsbransjen. De utvikler handlingsplaner for å optimalisere alle aspekter ved kundeopplevelsen. Ansvarlige for kundeopplevelser streber etter å sikre kundetilfredshet og øke selskapets overskudd.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Levere forbedringsstrategier

  Identifisere rotårsakene til problemer og legge frem forslag til effektive og langsiktige løsninger.

 • Overvåke arbeid for spesielle arrangementer

  Føre tilsyn med aktiviteter under spesielle arrangementer og ta hensyn til bestemte målsettinger, tidsplan, dagsorden, kulturbegrensninger, regler og regelverk.

 • Sikre informasjonspersonvern

  Designe og implementere forretningsprosesser og tekniske løsninger for å sikre at data- og informasjonskonfidensialitet overholder juridiske krav med hensyn til offentlige forventninger og politiske spørsmål om personvern.

 • Identifisere stressmomenter i kundeinteraksjon

  Fastslå ineffektivitet, avvik eller inkonsekvens i hvordan kundene oppfatter din merkevare, din tjeneste eller ditt produkt.

 • Forbedre forretningsprosesser

  Optimalisere organisasjonens prosesser for å oppnå effektivitet. Analysere og tilpasse eksisterende drift for å definere og oppnå nye mål.

 • Analysere data om klienter

  Studere data om klienter, besøkende, kunder eller gjester. Samle inn, behandle og analysere data om disses karakteristika, behov og kjøpeatferd.

 • Designe kundeopplevelser

  Skape kundeerfaringer ved å maksimere kundens tilfredshet og lønnsomhet.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Overholde matvaresikkerhet og -hygiene

  Respektere optimal matsikkerhet og hygiene under tilberedning, produksjon, prosessering, lagring, distribusjon og levering av matvarer.

 • Utvikle strategier for tilgjengelighet

  Opprette strategier for en at virksomhet skal være så tilgjengelig som mulig for alle kunder.

 • Overvåke kundeatferd

  Føre tilsyn med, identifisere og observere utviklingen i kunders behov og interesser.

 • Administrere kundeopplevelsen

  Overvåke, skape og ha oppsyn med kundenes opplevelse og oppfatning av merkevaren og tjenesten. Sørge for at kundene får en behagelig opplevelse, og behandle dem på en vennlig og høflig måte.

 • Måle kundetilbakemeldinger

  Vurdere kundens kommentarer for å finne ut om kundene er fornøyd eller misfornøyd med produktet eller tjenesten.

 • Analysere forretningsmessige mål

  Undersøke data i henhold til forretningsstrategier og -mål og lage både kortsiktige og langsiktige strategiske planer.

 • Sikre samarbeid på tvers av avdelinger

  Sikre kommunikasjon og samarbeid med alle foretak og grupper i en gitt organisasjon, i henhold til selskapets strategi.

 • Føre kunderegistre

  Oppbevare og lagre strukturerte data og registre over kunder i samsvar med reglene for vern av personopplysninger og personvern.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

 • Planlegge mellomlangsiktige til langsiktige mål

  Planlegge langsiktige mål og kort- til mellomlangsiktige mål gjennom effektiv mellomlangsiktig planlegging og avstemmingsprosesser.

Source: Sisyphus ODB