Yrke ansvarlig for webinnhold

Ansvarlige for webinnhold kuraterer eller oppretter innhold for en webplattform i henhold til de langsiktige strategiske målene, policyene og prosedyrene for en organisasjons webinnhold eller deres kunder. De kontrollerer og overvåker overholdelse av standarder, personvernregler og andre lover og regler og sikrer nettoptimalisering. De har også ansvar for å integrere arbeidet til forfattere og designere og å produsere et endelig oppsett som er kompatibelt med bedriftsstandarder.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Nettprogrammering

  Programmeringsparadigmet som er basert på kombinasjonen av koding (som legger til kontekst og struktur i teksten) og annen nettprogrammeringskode, f.eks. AJAX, javascript og PHP for å kunne gjennomføre hensiktsmessige tiltak og visualisere innholdet.

 • Innholdsutviklingsprosesser

  Spesialteknikkene som brukes til å utforme, skrive, samle, ødelegge og organisere digitalt innhold, f.eks. tekst, grafikk og video til utgivelse.

 • Nøkkelord i digitalt innhold

  Digitale verktøy for å gjennomføre nøkkelordsøk. Systemene for gjenfinning av opplysninger identifiserer innholdet i et dokument basert på nøkkelord og metadata.

 • Informasjonsstruktur

  Typen infrastruktur som definerer dataformatet: halvstrukturert, ustrukturert eller strukturert.

 • Juridiske krav til IKT-produkter

  Det internasjonale regelverket relatert til utvikling og bruk av IKT-produkter.

 • Publiseringsstrategi

  Metoder, regler, medier og verktøy for offentliggjøring av innhold fra innholdsstyringssystemer i enkeltkilder eller på tvers av kilder.

 • Redigeringsprogramvare

  Programvare som gir forhåndsprogrammerte elementer som gjør det mulig å utvikle interaktive multimedieapplikasjoner med sikte på å standardisere, utforme og fastsette innhold beregnet på offentliggjøring.

 • Stilarkspråk

  Fagfelt for dataspråk som gir en presentasjon av strukturerte dokumenter som Cascading Style Sheets (CSS). Disse dokumentene må overholde stilark, et sett med stilistiske regler som font, farge og layout.

Ferdigheter

 • Identifisere kundekrav

  Bruke teknikker og verktøy, for eksempel undersøkelser, spørreskjemaer og IKT-applikasjoner, til å få frem, definere, analysere, dokumentere og vedlikeholde brukerkrav fra systemer, tjenester eller produkter.

 • Gjøre om kravspesifikasjon til visuelt design

  Utvikle visuelt design med utgangspunkt i spesifikasjoner og krav basert på analyse av omfanget og målgruppen. Lage en visuell gjengivelse av ideer som logoer, nettstedsgrafikk, digitale spill og oppsett.

 • Anvende verktøy for innholdsutvikling

  Bruke spesialiserte verktøy for innholdsutvikling, som systemer for innholds- og terminologibehandling, systemer for oversettelsesminner, språksjekkere og redigeringsprogrammer, for å generere, sette sammen og transformere innhold i tråd med angitte standarder.

 • Sette sammen innhold

  Hente ut, velge og organisere innhold fra kilder i samsvar med kravene til produksjonsmedier, som trykt materiell, nettbaserte applikasjoner, plattformer, nettsteder og videoer.

 • Levere multimedieinnhold

  Utvikle multimediematerialer, for eksempel skjermdumper, grafikk, lysbildefremvisninger, animasjoner og videoer, som skal brukes som innhold integrert i en bredere informasjonssammenheng.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Bruke formateringsspråk

  Bruke dataspråk som er syntaktisk skillbare fra teksten, for å legge til kommentarer til et dokument, angi layout og prosesstyper av dokumenter som HTML.

 • Gjøre om kravspesifikasjon til innhold

  Utvikle digitalt innhold ved å følge gitte krav og retningslinjer.

 • Sikre overholdelse av selskapets retningslinjer

  Garantere at de ansattes aktiviteter følger selskapets regler, som implementert gjennom kunde- og bedriftsbestemte retningslinjer, direktiver, policyer og programmer.

 • Integrere innhold til utgangsmedier

  Samle inn og integrere medier og tekstinnhold til online- og offlinesystemer, for eksempel nettsteder, plattformer, applikasjoner og sosiale medier, for offentliggjøring og distribusjon.

 • Gi tilgang til skriftlig innhold

  Formidle opplysninger i skriftlig form via digitale eller trykte medier i henhold til målgruppens behov. Strukturere innholdet i henhold til spesifikasjoner og standarder. Anvende grammatikk og staveregler.

 • Gjennomføre kvalitetssikring av innhold

  Gjennomføre validering av innhold ved å vurdere formell og funksjonell kvalitet, anvendelighet og gjeldende standarder.

 • Identifisere juridiske krav

  Gjennomføre undersøkelser av gjeldende rettslige og normative prosedyrer og standarder, analysere og utlede rettslige krav som gjelder for organisasjonen, dens politikk og dens produkter.

 • Bruke systemprogramvare for innholdsstyring

  Bruke programvare som gjør det mulig å publisere, redigere og modifisere innhold samt utføre vedlikehold fra et sentralt grensesnitt.

 • Administrere innholdsmetadata

  Bruke metoder og prosedyrer for håndtering av innhold for å definere og bruke metadatakonsepter, som skapelsesdata, for å beskrive, organisere og arkivere innhold som dokumenter, video- og lydfiler, applikasjoner og bilder.

 • Gjennomføre søkemotoroptimalisering

  Gjennomføre optimale markedsføringsundersøkelser og -strategier for søkemotorprosesser, også kjent som søkemotormarkedsføring (SEM), for å øke nettrafikken og nettstedets eksponering.

 • Administrere elektronisk innhold

  Sikre at innholdet på nettstedet er oppdatert, organisert og attraktivt, og at det oppfyller publikums behov, selskapets krav og internasjonale standarder, ved å kontrollere lenker, fastsette en tidsplan for offentliggjøring og orden.

 • Sikre overholdelse av lovpålagte krav

  Garantere overholdelse av etablerte og gjeldende standarder og juridiske krav, f.eks. spesifikasjoner, policyer, standarder eller lover, for å oppnå målsettingen til organisasjoner.

 • Benytte innholdstyper

  Bruke MIME-typer og undertyper som standardidentifikator for å angi typen data en saksmappe inneholder, for eksempel type kobling, objekt, skript og stilelementer og medietype.

 • Tolke tekniske tekster

  Lese og forstå tekniske tekster som gir informasjon om hvordan en oppgave skal utføres, vanligvis forklart i trinn.

 • Lage innholdstittel

  Komme på en tiltalende tittel som trekker folks oppmerksomhet til innholdet i artikkelen, historien eller publikasjonen.

Source: Sisyphus ODB