Yrke arbeidsleder for dataregistrering

Arbeidsledere innen dataregistrering administrerer den daglige driften for dataregistreringsansatte. De organiserer arbeidsflyten og oppgaver. 

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • LDAP

  Dataspråket LDAP er et spørringsspråk for innhenting av informasjon fra en database og dokumenter som inneholder nødvendige opplysninger.

 • MDX

  Dataspråket MDX er et spørringsspråk for uthenting av informasjon fra en database og dokumentene som inneholder de aktuelle opplysningene. Det utvikles av programvareselskapet Microsoft.

 • SPARQL

  Dataspråket SPARQL er et spørrespråk for gjenfinning av opplysninger fra en database og for dokumenter som inneholder nødvendige opplysninger. Det er utviklet av den internasjonale standardorganisasjonen World Wide Web Consortium.

 • LINQ

  Dataspråket LINQ er et språk som gjør det mulig å samle inn opplysninger fra en database, og på dokumenter som inneholder nødvendige opplysninger. Det er utviklet av dataselskapet Microsoft.

 • Database

  Klassifisering av databaser, som omfatter deres formål, kjennetegn, terminologi, modeller og bruk som XML-databaser, dokumentorienterte databaser og fulltekstdatabaser.

 • Resource Description Framework-spørringsspråk

  Spørringsspråkene, f.eks. SPARQL, som brukes til å hente og manipulere data, lagret i Resource Description Framework-format (RDF).

 • N1QL

  Dataspråket N1QL er et spørrespråk for gjenfinning av opplysninger fra en database, og av dokumenter som inneholder nødvendige opplysninger. Det er utviklet av programvareselskapet Couchbase.

 • Dokumentasjonstyper

  Egenskaper ved interne og eksterne dokumentasjonstyper som er tilpasset produktets livssyklus og bestemte typer innhold.

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

 • XQuery

  Dataspråket XQuery er et språk for innhenting av informasjon fra en database av dokumenter som inneholder nødvendig informasjon. Det er utviklet av den internasjonale standardorganisasjonen World Wide Web Consortium.

 • Spørringsspråk

  Området for standardiserte dataspråk for gjenfinning av informasjon fra en database, og på dokumenter som inneholder nødvendig informasjon.

 • Informasjonskonfidensialitet

  Mekanismene og regelverket som gjør det mulig med selektiv tilgangskontroll og garanti for at bare autoriserte parter (personer, prosesser, systemer og enheter) har tilgang til data, måten konfidensiell informasjon overholdes på og risikoen ved manglende overholdelse.

Ferdigheter

 • Overvåke arbeid

  Lede og overvåke den daglige virksomheten til underordnet personell.

 • Introdusere nye medarbeidere

  Gi nye ansatte en omvisning i selskapet. La dem hilse på kolleger, forklare dem bedriftskulturen, rutinene og arbeidsmetodene og få dem i gang på arbeidsplassen.

 • Anvende retningslinjer for informasjonssikkerhet

  Implementere retningslinjer, metoder og forskrifter for data- og informasjonssikkerhet for å overholde konfidensialitets-, integritets- og tilgjengelighetsprinsippene.

 • Evaluere ansatte

  Analysere de ansattes individuelle resultater over tid, og formidle konklusjonene til den aktuelle ansatte eller til ledelsen.

 • Administrere klager fra ansatte

  Håndtere og respondere på klager fra ansatte, på en korrekt og høflig måte, tilby løsninger der det er mulig, eller henvise til en person med fullmakt når det er nødvendig.

 • Innhente tilbakemeldinger fra ansatte

  Kommunisere på en åpen og positiv måte for å evaluere hvor tilfredse de ansatte er, hvordan de opplever arbeidsmiljøet og for å avdekke problemer og finne løsninger.

 • Overvåke dataregistrering

  Overvåke registrering av informasjon som adresser eller navn i et datalagrings- og innhentingssystem ved manuell inntasting, elektronisk dataoverføring eller ved skanning.

 • Anslå varigheten av arbeid

  Utarbeide nøyaktige beregninger for tiden som er nødvendig for å oppfylle fremtidige tekniske oppgaver, basert på tidligere og nåværende informasjon og observasjoner, eller planlegge den anslåtte varigheten til individuelle oppgaver i et gitt prosjekt.

 • Administrere timeplan over oppgaver

  Føre en oversikt over alle innkomne oppgaver for å kunne prioritere oppgavene, planlegge utførelsen av dem og integrere nye oppgaver når de presenterer seg.

 • Motivere ansatte

  Kommunisere med de ansatte for å forsikre deg om at de personlige ambisjonene deres er i tråd med forretningsmålene, og at de arbeider for å oppnå dem.

Source: Sisyphus ODB