Yrke arbeidsmarkedspolitisk medarbeider

Arbeidsmarkedspolitiske medarbeidere undersøker, analyserer og utvikler arbeidsmarkedspolitikk. De implementerer politikk fra finansiell politikk til praktisk politikk, for eksempel forbedring av jobbsøkmekanismer, fremming av arbeidstrening, støtte til nystartede foretak og inntektsstøtte. Arbeidsmarkedspolitiske medarbeidere har et nært samarbeid med partnere, eksterne organisasjoner eller andre interessenter og gir dem regelmessige oppdateringer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • Arbeidsrett

  Det rettslige området knyttet til reguleringen av forholdet mellom arbeidsgivere, lønnstakere, fagforeninger og offentlig forvaltning.

 • Arbeidsmarked

  Utvikling, virkemåte og svingninger i arbeidsmarkedet, karriereutvikling, lønninger, fagforeninger, arbeidsdyktig befolkning samt tilbud og etterspørsel etter visse yrker i en sektor.

Ferdigheter

 • Analysere opplæringsmarkedet

  Analysere markedet i opplæringsbransjen med tanke på attraktivitet og med hensyn til markedsvekst, trender, størrelse og andre elementer.

 • Fremme sysselsettingspolitikk

  Fremme utvikling og implementering av retningslinjer for å forbedre sysselsettingsstandarder og redusere arbeidsledigheten, for å få støtte fra det offentlige.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

 • Utvikle sysselsettingspolitikk

  Utvikle og føre tilsyn med implementeringen av retningslinjer som tar sikte på å bedre sysselsettingsstandarder som arbeidsvilkår, arbeidstid og lønn samt redusere arbeidsledigheten.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

 • Analysere arbeidsledighetsrater

  Analysere data og gjøre undersøkelser om arbeidsledighet i en region eller nasjon for å identifisere årsaker til arbeidsledighet og mulige løsninger.

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

Source: Sisyphus ODB