Yrke arborist

Arborister utfører spesialiserte oppgaver knyttet til observasjon, helse og vedlikehold av trær.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Trebevaring og -konservering

  Miljøkrav for bevaring og konservering av trær.

 • Skogøkologi

  Økosystemene som finnes i en skog, fra bakterier til trær og jordtyper.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Plantearter

  Ulike planter, trær og busker samt deres spesielle egenskaper. 

Ferdigheter

 • Betjene motorsag

  Betjene mekanisk motorsag forsynt av elektrisk kraft, komprimert luft eller bensin.

 • Beskytte biodiversitet

  Opprettholde artenes biologiske mangfold ved å observere økosystemet.

 • Plante grønne planter

  Plante frø manuelt eller ved hjelp av bakkeutstyr.

 • Klatre i trær

  Klatre opp og ned i trær på en trygg måte.

 • Beskjære trær

  Kunne beskjære trær og store greiner i henhold til helse- og sikkerhetsforskrifter.

 • Sprøyte insektmidler

  Sprøyte insektmidler for å holde insekter, sopp, ugress og sykdommer under kontroll.

 • Håndtere geospatiale teknologier

  Kan bruke geospatiale teknologier som omfatter GPS (globale posisjoneringssystemer), GIS (geografiske informasjonssystemer) og RS (fjernmåling), i sitt daglige arbeid.

 • Utføre aktiviteter knyttet til sykdoms- og skadedyrkontroll

  Utføre aktiviteter knyttet til sykdoms- og skadedyrkontroll ved bruk av konvensjonelle eller biologiske metoder, og ta hensyn til klima, plante- eller avlingstype og forskrifter om helse, sikkerhet og miljø. Oppbevare og håndtere plantevernmidler i henhold til anbefaling og lovgivning.

 • Utføre tretynning

  Utføre tretynning for å forbedre trærnes helse, verdi og produksjon.

 • Vurdere farene ved treoperasjoner

  Vurdere risikoer og farer, utføre effektive tiltak for å redusere risikoene og for å gjenopprette trær til deres originale tilstand, eller plante nye trær.

 • Estimere skader

  Estimere skade ved ulykker eller naturkatastrofer.

 • Inspisere trær

  Gjennomføre inspeksjoner og undersøkelser av trær.

 • Kontrollere tresykdommer

  Identifisere syke eller uønskede trær. Fjerne dem ved hjelp av motorsag eller håndsag.

 • Overvåke trehelse

  Overvåke trær med tanke på skadedyr og sykdommer for å forbedre helsen deres.

 • Profesjonell trefeller

  Beregne forventede belastninger riggingen kommer til å bli utsatt for. Velge kompatible komponenter for riggesystemet, og velge plasseringen for ankerpunktene for riggekomponentene. Ta hensyn til forventet belastning og bakkemannskapets plassering, andre forankringspunkter, utstyr, planlagt fallsone og bearbeidingsområde. Fjerne lavere tredeler med egnede kutt for å minimere fallstøt for riggesystemet.

 • Beskytte trær

  Bevare trær og ta hensyn til helsen og tilstanden til trær og planter for bevaring av området. Dette omfatter hugging og beskjæring av trær ved å anvende kunnskap om treets biologi.

 • Overvåke terreng

  Overvåke område under arrangementer for å beskytte systemet, rapportere områdets tilstand og tap av vann eller anlegg på grunn av systemfeil.

 • Gjennomføre befruktning

  Gjennomføre befruktningsoppgaver for hånd ved hjelp av egnet utstyr og i samsvar med instrukser for befruktning, der det tas hensyn til miljømessige, helsemessige og sikkerhetsmessige regler og prosedyrer.

 • Pleie trær

  Plante, gjødsle og beskjære trær, busker og hekker. Undersøke trær for å vurdere tilstanden og fastslå behandlingen. Arbeide for å utrydde insekter, sopp og sykdommer som er skadelige for trær, bistå med å pålegge brenning, og arbeide med å forebygge erosjon.

 • Bevare skog

  Arbeide for å bevare og gjenopprette skogstrukturer, biologisk mangfold og økologiske funksjoner.

 • Gi råd om trær

  Gi råd til organisasjoner og privatpersoner om planting av trær og tresikkerhet. Undersøke nåværende bevarings- og treforvaltningsprosjekter.

Source: Sisyphus ODB