Yrke arkivar

Arkivarer vurderer, samler inn, organiserer, bevarer og gir tilgang til registre og arkiver. Materialet de arbeider med, kan være i alle formater, det være seg analoge eller digitale, og omfatte flere medier (dokumenter, fotografier, video og lyd osv.).

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Samlingsadministrering

  Prosess for ressursrevaluering, utvalg og planlegging av livssyklus for å skape og fremme en sammenhengende samling i tråd med utviklende behov hos brukere eller kunder. Forstå pliktavlevering for langsiktig tilgang til publikasjoner.

 • Konserveringsteknikker

  Prosedyrer, instrumenter, teknikker, materialer og kjemikalir som brukes ved bevaring og arkivering.

Ferdigheter

 • Kontekstualisere samling

  Kommentere, beskrive og gi kontekst for platene i en samling.

 • Vurdere historiske dokumenter

  Autentisere og evaluere historiske dokumenter og arkivmateriell.

 • Hjelpe arkivbrukere med deres henvendelser

  Gi referansetjenester og generell hjelp til forskere og besøkende som leter etter arkivmateriell.

 • Studere en samling

  Undersøke og spore opprinnelsen og den historiske betydningen til samlinger og arkivinnhold.

 • Forenkle tilgang til informasjon

  Forberede dokumenter for arkivering; sørge for at informasjonen lett kan nås til enhver tid.

 • Oppbevare arkivobjekter

  Bevare, arkivere og oppbevare arkivdokumenter, kopiere arkivposter til film, videoopptak, lydopptak, CD eller datamaskinformat som nødvendig.

 • Administrere retningslinjer for arkivbrukere

  Utarbeide retningslinjer for offentlig tilgang til et (digitalt) arkiv og forsiktig bruk av eksisterende materialer. Kommunisere retningslinjene til besøkende.

 • Lage semantiske trær

  Å skape sammenhengende lister og hierarkier av begreper og termer for å sikre en ensartet indeksering i kunnskapsorganiseringssystemer.

 • Respektere databeskyttelsesprinsipper

  Sørge for at tilgang til personlige eller institusjonelle data samsvarer med den juridiske og etiske rammen som regulerer slik tilgang.

 • Utføre registeradministrering

  Administrere livssyklusen til registre for institusjoner, enkeltpersoner, bedriftsenheter, samlinger og muntlig historie.

 • Administrere digitale arkiver

  Opprette og vedlikeholde dataarkiver og databaser, og innlemme den siste utviklingen innen elektronisk informasjonslagringsteknologi.

 • Skrive vitenskapelige artikler

  Presentere hypotese, funn og konklusjoner knyttet til din vitenskaplige forskning på ditt fagområde i en profesjonell publikasjon.

Source: Sisyphus ODB