Yrke aromaterapeut

Aromaterapeuter bruker eteriske oljer som er ekstrahert fra urteprodukter på hudoverflaten og slimhinner for å forbedre kundenes velvære. De behandler en rekke sykdommer og fysiske eller psykologiske lidelser under tilsyn og av etter instruks fra lege.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Terapeutisk massasje

  Massasjeteknikker som brukes for å frigjøre smerte og lette andre symptomer knyttet til en rekke ulike medisinske tilstander.

 • Massasjeteori

  Prinsipper for helhetlig terapeutisk kroppsmassasje, bruken av massasjeteknikker og passende kroppsholdning, massasjesekvenser og ulike medier, fordeler ved massasje og kontraindikasjoner.

 • Konsultasjon

  Teorier, metoder og begreper knyttet til konsultasjon og kommunikasjon med klienter.

 • Typer av aromaterapibehandlinger

  Informasjonsfelt som skiller en rekke måter å anvende aromaterapibehandling, som massasjer, inhalatorer, bad, fordampere, kompresser, meditering eller deodorisering.

 • Avspenningsteknikker

  De ulike metodene og teknikkene som brukes for å dempe stress og gi fred og ro i kropp og sinn. Dette omfatter blant annet aktiviteter som yoga, qigong eller t’ai chi.

 • Akupunkturmetoder

  Teknikker og metoder som brukes for å realisere strømmen av Qi-energi i kroppen for å redusere smerte, og tilknyttede symptomer ved å anvende særskilte typer nåler til forskjellige akupunkturpunkter.

 • Typer av essensielle oljer

  Skille mellom ulike typer av eteriske oljer som stammer fra planter. De legende og terapeutiske egenskapene ved disse, så vel som effekten de har på kroppen. Metoder for spredning, f.eks. gjennom luft, innånding eller smøring på huden.

 • Fytoterapi

  Egenskaper, effekter og bruk av urtemedisiner.

Ferdigheter

 • Gi helsepsykologisk rådgivning

  Legge frem uttalelser, rapporter og råd som psykologisk ekspert med hensyn til helserelatert risikoatferd og årsakene til denne atferden.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Bruke aromaterapi

  Bruke de terapeutiske fordelene ved essensielle oljer og fremstille massasjeblandinger og kremer, og bidra til å forbedre fysisk og emosjonell helse og velferd.

 • Diskutere den medisinske historikken til helsetjenestebrukeren

  Spørre helsetjenestebrukere om deres helsetilstand og fysiske trivsel og om hvilke resultater de ønsker å oppnå gjennom den foreslåtte terapien, og gjennomføre den fastsatte behandlingen.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Utvikle terapeutiske relasjoner

  Opprettholde den individuelle terapeutiske relasjonen for å engasjere individets medfødte helbredende evner for å oppnå aktivt samarbeid innen helseopplysning og helbredelsesprosesser, og maksimere potensialet for sunn endring.

 • Klargjøre oljer

  Velge passende oljer for kunden, kombinere og blande dem for å lage spesialtilpassede sammensetninger ut fra kundens spesifikke behov og forholdstall, føre oversikt over anvendte behandlinger og blandingene som ble brukt under behandlingen.

 • Observere helsetjenestebrukere

  Observere brukere av helsetjenester og registrere betydelige forhold og reaksjoner på legemidler, behandling og vesentlige hendelser, og varsle en overordnet eller en lege ved behov.

 • Vedlikeholde renhold i arbeidsområder

  Holde arbeidsområdet og utstyret rent og ryddig.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Registrere helsetjenestebrukernes fremgang relatert til behandling

  Registrere helsetjenestebrukernes fremgang etter behandling ved å observere, lytte og måle resultater.

 • Bruke massasjeolje

  Bruke olje på kunden, enten ved hjelp av spray, saltbad, massasjeoljer eller inhalasjonsteknikker.

 • Følge opp helsebrukernes behandling

  Vurdere og evaluere framdriften i den fastsatte behandlingen, ta ytterligere avgjørelser sammen med helsebrukerne og deres omsorgspersoner.

 • Gi råd om mental helse

  Gi personer av alle aldre og i alle grupper råd om vilkårene for de helsebringende aspektene av individuell oppførsel og institusjoner knyttet til de personlige, sosiale og strukturelle faktorene for fysisk og psykisk helse.

 • Fremme mental helse

  Fremme faktorer som forbedrer den emosjonelle velværen, som selvaksept, personlig vekst, formål i livet, kontroll av miljøet rundt seg, åndelighet, selvlæring og positive relasjoner.

 • Utvikle personlig massasjebehandlingsplan

  Bestemme hvilken massasjebehandling som skal anvendes, på grunnlag av den medisinske diagnosen, ordinasjonsplanen og pasientens tilstand.

 • Bruke massasjeterapi

  Bruke massasjeterapi for å lindre pasientens smerte ved å bruke forskjellige spesialiserte teknikker.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Reflektere over praksis

  Rutinemessig evaluere egen praksis, kritisk evaluere og overvåke metoder og resultater på en ensartet, sammenhengende og hensiktsmessig måte, idet man er oppmerksom på relevante metoder og bruker tilbakemeldinger fra overordnede, kolleger og pasienter/kunder, for å tilpasse praksis deretter.

Source: Sisyphus ODB