Yrke arrangementansvarlig

Arrangementansvarlige er ansvarlig for de områder av en arena som er tilgjengelige for publikum. De sørger for at kontakt med kundene eller besøkende går smidig og profesjonelt. Arrangementansvarlige er ansvarlig for billettsalg og eventuelle forfriskninger. De sørger for at områder som er tilgjengelige for publikum, er hensiktsmessig tilrettelagt. De har kontakt med arenalederen og inspisienten.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

Ferdigheter

 • Overvåke billettering

  Følge med på billettsalget for livearrangementer. Følge med på hvor mange billetter som finnes, og hvor mange som er solgt.

 • Vurdere rensligheten til områder

  Vurdere renheten til områder for å sørge for at de er rene og presentable for kundene.

 • Reagere på krisesituasjoner i et liveforestillingmiljø

  Vurdere og reagere på en krisesituasjon (brann, trussel, ulykke eller annet uhell), varsle nødetatene og treffe tiltak for å beskytte eller evakuere arbeidstakere, deltakere, besøkende eller publikum i henhold til fastsatte prosedyrer.

 • Administrere et team

  Sikre tydelige og effektive kommunikasjonskanaler mellom alle avdelinger i organisasjonen og støttefunksjonene, både internt og eksternt, og sikre at teamet er oppmerksom på de standarder og mål som er fastsatt for avdelingen/forretningsenheten. Gjennomføre de nødvendige disiplinær- og klageprosedyrer og sørge for at det hele tiden er en rettferdig og konsekvent tilnærming til hvordan ytelsen styres. Bidra i prosessen med å rekruttere ansatte og håndtere, lære opp og motivere ansatte til å nå/overgå sitt potensial ved hjelp av effektive teknikker for ytelsesstyring. Oppmuntre til og utvikle lagånd blant de ansatte.

 • Overvåke gjestetilgang

  Føre tilsyn med gjesters tilgang og sikre at gjestenes behov blir tatt hånd om, og at sikkerheten ivaretas, til enhver tid.

 • Forhindre brann i et forestillingsmiljø

  Utføre tiltak for å forebygge brann i et forestillingsmiljø. Sørge for at området overholder brannsikringsreglene med sprinkleranlegg og brannslukkingsapparater som er montert der det er nødvendig. Sørge for at personalet kjenner til brannforebyggende tiltak.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Utføre avstemning på slutten av dagen

  Gjennomføre avstemning på slutten av dagen for å sikre at forretningstransaksjoner fra gjeldende dag er blitt behandlet på riktig måte.

 • Forhandle helse- og sikkerhetsanliggender med tredjeparter

  Rådføre, forhandle om og bli enige om mulige risikoer, tiltak og sikkerhetsprosedyrer med tredjeparter.

 • Sørge for å ivareta besøkendes helse og sikkerhet

  Iverksette de nødvendige forholdsregler for å ivareta den fysiske sikkerheten for et publikum eller for personer som besøker en aktivitet. Forberede tiltak i tilfelle nødssituasjoner. Gi førstehjelp og ta ansvar ved evakueringer.

 • Fremme helse og sikkerhet

  Fremme betydningen av et sikkert arbeidsmiljø. Lære opp og støtte medarbeidere i å delta aktivt i fortsatt utvikling av et trygt arbeidsmiljø.

 • Overvåke arrangementspersonell

  Velge ut, lære opp og føre tilsyn med frivillige og støttepersonale som er nødvendig på arrangementer.

Source: Sisyphus ODB