Yrke assistent for friluftsaktivitør

Assistent for friluftsaktivitør bistår under planlegging av utendørsaktiviteter, risikovurdering utendørs og overvåking av utstyr. De administrerer utendørsressursene og gruppene. Assistent for friluftsaktivitør kan hjelpe med kontoradministrasjon og vedlikehold, og derfor kan de jobbe innendørs.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Reagere i henhold til uventede hendelser utendørs

  Oppdage og reagere på endrede miljøforhold og hvordan de virker inn på menneskelig psykologi og atferd.

 • Ha forståelse for grupper ved utendørsaktiviteter

  Identifisere friluftsaktivitetene som er tillatt eller egnet i et utendørs miljø, basert på gruppens behov.

 • Overvåke bruk av friluftsutstyr

  Overvåke bruken av utstyr. Avdekke og rette opp i utilstrekkelig eller utrygg bruk av utstyr.

 • Administrere grupper utendørs

  Gjennomføre utendørsøkter på en dynamisk og aktiv måte.

 • Planlegge selvorganisering

  Identifisere de nødvendige oppgavene og prioritere dem for å utvikle en individuell plan og utføre arbeidet på en autonom måte, slik at kravene oppfylles.

 • Forske på friluftsaktiviteter

  Beskrive og tolke kulturen, historien, naturen og geografien på arbeidsstedet. Beskrive og tolke internasjonale betegnelser som spesifikke konserveringsområder. Identifisere og finne frem til informasjon om aktivitetsutstyr.

 • Gi tilbakemelding på endrede omstendigheter

  Respondere på riktig måte på skiftende omstendigheter i en aktivitetsøkt.

 • Animere i friluft

  Animere grupper i friluft på en uavhengig måte, tilpasse praksisen for å holde gruppen animert og motivert.

 • Vurdere risiko i friluft

  Utarbeide og gjennomføre risikoanalyse.

 • Evaluere friluftsaktiviteter

  Identifisere og rapportere problemer og hendelser i henhold til nasjonale og lokale forskrifter for sikkerhet knyttet til utendørsprogrammer.

 • Kommunisere i et utemiljø

  Kommunisere med deltakere på mer enn ett europeisk språk. Håndtere en krise i tråd med retningslinjer, og vite hvor viktig det er å opptre på riktig måte i krisesituasjoner.

 • Administrere utendørs ressurser

  Gjenkjenne meteorologi og relatere dette til topografi; anvende prinsippene om ikke å etterlate seg spor.

 • Overvåke inngrep i naturen

  Overvåke, vise og forklare bruk av utstyr i henhold til driftsretningslinjer utstedt av produsenter.

 • Strukturere informasjon

  Organisere informasjon ved hjelp av systematiske metoder som for eksempel mentale modeller og i henhold til visse standarder, for å lette brukerens prosessering og forståelse av informasjonen, under hensyntaken til de særlige kravene og egenskapene til det aktuelle mediet.

 • Håndtere tilbakemeldinger

  Gi tilbakemelding til andre. Evaluere og svare konstruktivt og profesjonelt på kritisk kommunikasjon fra kolleger og kunder.

 • Implementere risikostyring for friluftsaktiviteter

  Tenke ut og demonstrere bruk av ansvarlig og sikker praksis i friluftsbransjen.

Source: Sisyphus ODB