Yrke astrofysiker

Astrofysikere fokuserer på studiet av universet som helhet: av dets opprinnelse, utvikling og endelige skjebne. De bruker verktøy og vitenskapelige instrumenter til å observere og studere andre galakser og astronomiske objekter som stjerner, svarte hull, planeter og andre himmellegemer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Astronomi

  Fagfelt som studerer fysikk, kjemi og evolusjon av himmellegemer som stjerner, kometer og måner. Den undersøker også fenomener som skjer utenfor Jordas atmosfære, f.eks. solstormer, kosmisk mikrobølgebakgrunnsstråling og gammastråler.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Statistikk

  Studiet av statistisk teori, metoder og praksis, f.eks. innsamling, organisering, analyse, tolkning og presentasjon av data. Det omhandler alle aspekter ved data, inkludert planlegging av datainnsamling med hensyn til design av undersøkelser og eksperimenter for å anslå og planlegge arbeidsrelaterte aktiviteter.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Kvantemekanikk

  Forskningsfeltet vedrørende studiet av atomer og fotoner for å kvantifisere disse partiklene.

 • Luftfartsteknologi

  Ingeniørdisiplin som kombinerer ulike teknologier og tekniske disipliner som avionikk, materialvitenskap og aerodynamikk for å utforme, utvikle og framstille luftfartøyer, romfartøyer, missiler og satellitter.

 • Kvanteoptikk

  Gren av fysikk som kombinerer kvantefeltteori og fysikalsk optikk.

Ferdigheter

 • Analysere vitenskapelige data

  Samle inn og analysere vitenskapelige data fra forskning. Tolke disse dataene i henhold til visse standarder og synspunkter for å uttale seg om dem.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Observere himmellegemer

  Studere de relative posisjonene og bevegelsene til stjerner og planeter ved å bruke og tolke data fra spesialisert programvare og publikasjoner som efemerider.

 • Betjene teleskoper

  Konfigurere og justere teleskoper for å se på fenomener og objekter utenfor jordens atmosfære.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Definere himmellegemer

  Analysere data og bilder for å beregne størrelsen, formen, lysstyrken og bevegelsen til himmellegemer.

 • Analysere teleskopbilder

  Undersøke bilder tatt av teleskoper for å undersøke fenomener og objekter utenfor jordens atmosfære.

 • Designe vitenskapelig utstyr

  Designe nytt utstyr eller tilpasse eksisterende utstyr for å hjelpe forskere med å samle og analysere data og prøver.

 • Betjene vitenskapelig måleutstyr

  Betjene enheter, maskiner og utstyr beregnet på vitenskapelig måling. Vitenskapelig måleutstyr består av spesialiserte måleinstrumenter for å legge til rette for innhenting av data.

 • Samle inn eksperimentelle data

  Innhente data fra bruk av vitenskapelige metoder som testmetoder, eksperimentell design eller målinger.

 • Utføre vitenskapelig forskning i observatorium

  Utføre forskning i en bygning som er utstyrt for observasjon av naturlige fenomener, særlig himmellegemer.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

Source: Sisyphus ODB