Yrke astronaut

Astronauter er besetningsmedlemmer som er betjener romfartøyer, dvs. fartøyer som opererer høyere oppe enn vanlige kommersielle flyvninger. De går i bane rundt jorden for å utføre operasjoner som for eksempel vitenskapelig forskning og eksperimenter, utskyting eller utsending av satellitter, og bygging av romstasjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Geostasjonære satellitter

  Kjenne til geostasjonære satellitter og hvordan de fungerer. Bevege seg i samme retning som jordens rotasjon. Forstå hvordan de brukes til telekommunikasjon og kommersielle formål.

 • Oppskyting av satellitter i bane

  Kjennskap til de ulike prosedyrene, fasene og kravene for å skyte opp satellitter i bane.

 • Ytelsesparametere for globalt satellittnavigeringssystem

  Kjenne til de parameterne for det globale satellittnavigasjonssystemet (GNSS) og kravene et GNSS-system bør ha under bestemte forhold.

 • Satellittyper

  Forstå de ulike satellitter som finnes, og deres ulike funksjoner. Kjenne til de ulike typene satellitter som brukes til kommunikasjon, nett-tv, overvåking og vitenskapelig forskning.

 • Geografiske informasjonssystemer

  Verktøy som er involvert i geografisk kartlegging og posisjonering, som GPS (global posisjoneringsystem), GIS (geografiske informasjonssystemer) og RS (fjernmåling).

Ferdigheter

 • Ha visuell kompetanse

  Tolke diagrammer, kart, grafikk og andre bildefremstillinger som brukes i stedet for skrift. Siden grafikkene som brukes, kan variere fra prosess til prosess, må fagpersonen ha tilstrekkelig kunnskap på feltet til å kunne følge og bruke den presenterte informasjonen.

 • Utføre vitenskapelige eksperimenter i verdensrommet

  Utføre ulike typer eksperimenter på ulike vitenskapelige felter, herunder menneskelige, biologiske og fysiske. Følge opp vitenskapelige metoder og dokumenter med sikte på å oppnå nyskaping eller oppdage industrielle eller kommersielle bruksområder.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Samle inn data ved hjelp av GPS

  Samle inn data i felt ved hjelp av GPS-enheter (Global Positioning System).

 • Tolke grafiske kommunikasjonsgrensesnitt

  Være i stand til å forstå de ulike formene og representasjonene som er brukt i skjemaene og den 3D-isometriske modellen som presenteres av kommunikasjonsprogrammer.

 • Samle inn geologiske data

  Delta i innsamlingen av geologiske data som kjernelogging, geologisk kartlegging, geokjemisk og geofysisk kartlegging, digital dataregistrering osv.

 • Betjene 3D-datagrafikkprogramvare

  Bruke grafiske IKT-verktøy, som Autodesk Maya og Blender, som muliggjør digital redigering, modellering, gjengivelse og sammensetning av grafikk. Disse verktøyene er basert på matematisk framstilling av tredimensjonale objekter.

 • Utføre gravitasjonsmålinger

  Utføre geofysiske målinger ved bruk av tyngdekraftsmålere som befinner seg enten på bakken eller i luften. Måle avvik fra det normale tyngdekraftsfeltet, eller anomalier, for å bestemme jordstrukturen og -sammensetningen.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruke GPS-systemer.

 • Samle inn eksperimentelle data

  Innhente data fra bruk av vitenskapelige metoder som testmetoder, eksperimentell design eller målinger.

 • Forske på klimaprosesser

  Utføre forskning på de karakteristiske hendelsene som finner sted i atmosfæren ved interaksjoner mellom og forandringer av ulike atmosfæriske komponenter og forhold.

 • Bruke kommunikasjonsutstyr

  Konfigurere, teste og betjene forskjellige typer kommunikasjonsutstyr, for eksempel overføringsutstyr, digitalt nettverksutstyr eller telekommunikasjonsutstyr.

Source: Sisyphus ODB