Yrke astronaut

Astronauter er besetningsmedlemmer som er betjener romfartøyer, dvs. fartøyer som opererer høyere oppe enn vanlige kommersielle flyvninger. De går i bane rundt jorden for å utføre operasjoner som for eksempel vitenskapelig forskning og eksperimenter, utskyting eller utsending av satellitter, og bygging av romstasjoner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Geostasjonære satellitter

  Kjenne til geostasjonære satellitter og hvordan de fungerer. Bevege seg i samme retning som jordens rotasjon. Forstå hvordan de brukes til telekommunikasjon og kommersielle formål.

 • Oppskyting av satellitter i bane

  Kjennskap til de ulike prosedyrene, fasene og kravene for å skyte opp satellitter i bane.

 • Ytelsesparametere for globalt satellittnavigeringssystem

  Kjenne til de parameterne for det globale satellittnavigasjonssystemet (GNSS) og kravene et GNSS-system bør ha under bestemte forhold.

 • Satellittyper

  Forstå de ulike satellitter som finnes, og deres ulike funksjoner. Kjenne til de ulike typene satellitter som brukes til kommunikasjon, nett-tv, overvåking og vitenskapelig forskning.

 • Geografiske informasjonssystemer

  Verktøy som er involvert i geografisk kartlegging og posisjonering, som GPS (global posisjoneringsystem), GIS (geografiske informasjonssystemer) og RS (fjernmåling).

Ferdigheter

 • Ha visuell kompetanse

  Tolke diagrammer, kart, grafikk og andre bildefremstillinger som brukes i stedet for skrift. Siden grafikkene som brukes, kan variere fra prosess til prosess, må fagpersonen ha tilstrekkelig kunnskap på feltet til å kunne følge og bruke den presenterte informasjonen.

 • Utføre vitenskapelige eksperimenter i verdensrommet

  Utføre ulike typer eksperimenter på ulike vitenskapelige felter, herunder menneskelige, biologiske og fysiske. Følge opp vitenskapelige metoder og dokumenter med sikte på å oppnå nyskaping eller oppdage industrielle eller kommersielle bruksområder.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Samle inn data ved hjelp av GPS

  Samle inn data i felt ved hjelp av GPS-enheter (Global Positioning System).

 • Tolke grafiske kommunikasjonsgrensesnitt

  Være i stand til å forstå de ulike formene og representasjonene som er brukt i skjemaene og den 3D-isometriske modellen som presenteres av kommunikasjonsprogrammer.

 • Samle inn geologiske data

  Delta i innsamlingen av geologiske data som kjernelogging, geologisk kartlegging, geokjemisk og geofysisk kartlegging, digital dataregistrering osv.

 • Betjene 3D-datagrafikkprogramvare

  Bruke grafiske IKT-verktøy, som Autodesk Maya og Blender, som muliggjør digital redigering, modellering, gjengivelse og sammensetning av grafikk. Disse verktøyene er basert på matematisk framstilling av tredimensjonale objekter.

 • Utføre gravitasjonsmålinger

  Utføre geofysiske målinger ved bruk av tyngdekraftsmålere som befinner seg enten på bakken eller i luften. Måle avvik fra det normale tyngdekraftsfeltet, eller anomalier, for å bestemme jordstrukturen og -sammensetningen.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruke GPS-systemer.

 • Samle inn eksperimentelle data

  Innhente data fra bruk av vitenskapelige metoder som testmetoder, eksperimentell design eller målinger.

 • Forske på klimaprosesser

  Utføre forskning på de karakteristiske hendelsene som finner sted i atmosfæren ved interaksjoner mellom og forandringer av ulike atmosfæriske komponenter og forhold.

 • Bruke kommunikasjonsutstyr

  Konfigurere, teste og betjene forskjellige typer kommunikasjonsutstyr, for eksempel overføringsutstyr, digitalt nettverksutstyr eller telekommunikasjonsutstyr.

Source: Sisyphus ODB