Yrke audiograf

Audiografer lager og vedlikeholder høreapparater og hørselsvernprodukter. De utleverer, tilpasser og leverer høreapparater til dem som trenger dem.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Typer audiologisk utstyr

  Typer og merker for audiologisk utstyr og tilbehør til audiometre og hørselstester, skumspisser, beinledere, osv.

 • Hygiene i helsevesenet

  Opprettholde hygienen i helsevesenet, f.eks. i sykehus og klinikker. De kan omfatte alt fra håndvask til rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr og metoder for smittevern.

 • Helse-, sikkerhets- og hygienelovgivning

  Settet med helse-, sikkerhets- og hygienestandarder og lovbestemmelser som gjelder i en bestemt sektor.

Ferdigheter

 • Utføre reparasjoner av høreapparater

  Utføre grunnleggende reparasjoner, utskiftinger og justeringer av høreapparater i tråd med kundens ønsker.

 • Vedlikeholde laboratorieutstyr

  Rengjøre laboratorieglass og annet utstyr etter bruk og se etter skade eller korrosjon for å sørge for at det fungerer slik det skal.

 • Utføre tekniske oppgaver nøyaktig

  Unngå potensielle risikoer og uønskede resultater ved å se nærmere på alle deler av en maskin, en enhet eller et kjøretøy, og utføre produksjonsprosesser, vedlikehold eller reparasjoner på riktig måte.

 • Bestille forsyninger for audiologitjenester

  Bestille forsyninger og enheter som er relatert til høreapparater og annet audiologirelatert utstyr.

 • Gi kunder informasjon om høreapparater

  Gi kunder råd om ulike typer høreapparater og gi dem råd om hvordan disse skal brukes og vedlikeholdes.

 • Lage avtrykk for øreavstøpninger

  Produsere et avtrykk av øret for en øreform og justere formen etter behov.

 • Føre registre over kundenes resepter

  Føre registre over kundenes resepter, betalinger og arbeidsordrer som sendes til laboratoriet.

Source: Sisyphus ODB