Yrke audiovisuell tekniker

Audiovisuelle teknikere monterer, betjener og vedlikeholder utstyr for å spille inn og redigere bilder og lyd for radio- og TV-sendinger på livearrangementer og for telekommunikasjonssignaler.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Audiovisuelt utstyr

  Kjennetegn ved og bruk av ulike verktøy som bidrar til å stimulere synet og hørselsansen.

 • Audiovisuelle produkter

  Forskjellige typer av audiovisuelle produkter og deres krav, f.eks. dokumentarfilmer, lavbudsjettfilmer, TV-serier, plater, CD-er med mer.

Ferdigheter

 • Betjene lydutstyr

  Anvende teknologi for å gjenskape eller ta opptak av lyder som for eksempel tale eller lyd av instrumenter, i elektrisk eller mekanisk form.

 • Vedlikeholde elektrisk utstyr

  Kontrollere elektrisk utstyr for funksjonssvikt. Iverksette sikkerhetstiltak, selskapets retningslinjer og gjeldende lovgivning angående elektrisk utstyr. Rengjøre, reparere og skifte ut deler og koblinger etter behov.

 • Vedlikeholde audiovisuelt utstyr

  Gjennomføre rutinemessige vedlikeholdsoppgaver på audiovisuelt utstyr, og mindre reparasjoner, for eksempel utskifting av deler og kalibrering av instrumenter, på utstyr som brukes i bearbeiding av lyd og bilder.

 • Betjene videoutstyr

  Bruke ulike typer videoutstyr.

 • Vedlikeholde elektronisk utstyr

  Kontroller og reparer elektronisk utstyr. Påvise funksjonssvikt, finne feil og iverksett tiltak for å hindre skade.

 • Overføre uklippet audiovisuelt materiale til datamaskin

  Overføre uklippet audiovisuelt materiale til en datamaskin, synkronisere det og lagre det.

 • Planlegge audiovisuelle opptak

  Planlegge audiovisuelle opptak.

 • Tilpasse seg medietype

  Tilpasse seg ulike medietyper, for eksempel TV, filmer, reklamer og andre. Tilpasse arbeidet etter medietype, produksjonsskala, budsjett, sjanger og lignende.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

Source: Sisyphus ODB