Yrke auksjonarius

Auksjonariuser gjennomfører auksjoner ved å godta bud og erklære varer solgt.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Auksjonsegenskaper

  Spesifikasjoner av auksjoner og forskjellige typer auksjoner, f.eks. åpne kontra lukkede auksjoner og budstrategier.

 • Produktforståelse

  De tilbudte produktene, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Spesialegenskapene til gjenstander som er tilgjengelige for auksjon

  Særegenheter ved gjenstander som skal auksjoneres bort, som overskuddsmøbler, fast eiendom, buskap osv.

Ferdigheter

 • Gjennomføre forberedelser for auksjon

  Identifisere og organisere sted for auksjon. Klargjøre og vise frem varene. Forberede auksjonsrommet ved å sette ut stoler og mikrofoner.

 • Fremme anbudsprosessen

  Angi startbud for varene som skal auksjoneres, og fortsette å be om flere bud. Stimulere til kjøpelyst hos budgiverne.

 • Initiere kontakt med kjøpere

  Identifisere kjøpere av råvarer og etablere kontakt med disse.

 • Sørge for sikkerheten til varer for auksjon

  Organisere transport, forsikring, sikkerhet og sikkerhetsregler for varer som selges på en auksjon.

 • Lage auksjonskatalog

  Skrive auksjonskataloger med aktuelle gjenstander som skal ut på auksjon. Inkludere nye bilder og salgsvilkår.

 • Arkivere registre over budhistorikk

  Føre registre over alle bud som inngis på eller etter en auksjon.

 • Sette opp auksjonsnoteringsavtale

  Sette opp en auksjonsnoteringsavtale. Liste opp avtalevilkårene, og rettighetene og ansvaret til alle involverte parter.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Tåle stress

  Opprettholde en mild psykisk tilstand og effektiv ytelse under press eller ugunstige forhold.

 • Velge gjenstander for auksjon

  Undersøke og velge ut gjenstander for auksjon.

 • Annonsere auksjonssalg

  Annonsere auksjonssalg på radio og fjernsyn, i bransjetidsskrifter, på nettet og via kataloger og andre kanaler.

 • Bruke regneferdigheter

  Resonnere og bruke enkle eller komplekse numeriske konsepter og beregninger.

 • Presentere gjenstander under auksjon

  Beskrive auksjonsgjenstander; gi relevant informasjon og drøfte gjenstandens historie og verdi for å oppmuntre til budgivning.

 • Avslutte salg på auksjon

  Offisielt annonsere varer som er solgt til høyeste bud. Innhente kjøperens personopplysninger for å velge kontaktmetode etter auksjonen.

 • Gjennomføre budgivingsrunder ved auksjoner

  Gjennomføre budgivningsrunder og utvikle en individuell stil med fyllord og variabel talehastighet.

 • Initiere kontakt med selgere

  Identifisere selgere av råvarer, og komme i kontakt med dem.

Source: Sisyphus ODB