Yrke avfallsmegler

Avfallsmeglere opptrer som mellomledd mellom kunder og avfallshåndteringsbransjen. De sikrer at avfallet hentes fra kunden, av en spesialisert profesjonell, og transporteres til et avfallshåndteringsanlegg, der det blir bearbeidet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Avfallstransportlovgivning

  Regelverk og lovgivning om sikker transport av farlig og ikke-farlig avfall, produkter og apparater.

 • Avfallshåndtering

  Metoder, materialer og forskrifter som brukes til å samle inn, transportere, behandle og avhende avfall. Dette inkluderer resirkulering og overvåking av avfallshåndtering.

 • Typer av avfallsinnsamlingskjøretøy

  Ulike typer tunge lastebiler som brukes til innsamling av avfall, f.eks. frontlastere, baklastere og sidelastere.

Ferdigheter

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Kommunisere med avfallsinnsamlere

  Kommunisere med arbeidere som samler inn avfall fra forskjellige steder og transporter det til avfallsbehandlingsanleggene, for å sikre et optimalt samarbeid og effektiv drift av prosedyrer for avfallshåndtering og avhending.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Koordinere forsendelser av avfallsmaterialer

  Organisere transport av farlig eller ikke-farlig avfall fra en kunde til et anlegg for behandling, lagring eller deponering av avfall, og sørge for at alle prosedyrer er i samsvar med miljøregelverket.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Kommunisere med avfallsbehandlingsanlegg

  Kommunisere med anlegg som behandler farlig eller ikke-farlig avfall, for å sikre et effektivt samarbeid om organiseringen av prosedyrer for behandling av avfall.

 • Sikre etterlevelse av lovforskrifter for avfall

  Gjennomføre og overvåke selskapets prosedyrer for innsamling, transport og avhending av avfall, i samsvar med alle forskrifter og rettslige krav.

 • Føre avfallsinnsamlingsregistre

  Føre registre over innsamling av avfall, tidsplanlegging, og typer og mengde av avfall som er samlet inn.

Source: Sisyphus ODB