Yrke avsaltingstekniker

Avsaltingsteknikere betjener, overvåker og vedlikeholder utstyr i avsaltingsanlegg. De sikrer overholdelse av lover og regler og HMS-krav.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Samle inn prøver

  Sette opp og betjene utstyr for å innhente vann-, gass- eller jordprøver for testing.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Utføre vanntestingprosedyrer

  Gjennomføre testingprosedyrer av vannkvalitet, for eksempel pH-tester og oppløste faste stoffer. Forstå instrumenttegninger.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Føre registre over gruvedrift

  Føre registre over ytelsen ved gruveproduksjon og -utvikling, også ytelsen til maskineri.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Administrere avsaltingskontrollsystem

  Administrere et system for fjerningen av salt for å oppnå drikkevann.

 • Vedlikeholde avsaltingskontrollsystem

  Vedlikeholde et system som lager drikkevann av saltvann.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

Source: Sisyphus ODB