Yrke båtvert

Båtverter jobber om bord på fartøyet for å tilby tjenester til passasjerer, for eksempel servering av måltider, rengjøring, ta imot passasjerer og forklaring av sikkerhetsrutiner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

 • Farer ombord

  Forebygge farer om bord (elektriske) og håndtere disse effektivt om de oppstår, sikre trygg ombordstigning og avstigning av fartøyet.

Ferdigheter

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Bistå ved passasjerombordstigning

  Bistå passasjerer når de går om bord i fartøyer, fly, tog og andre transportmidler. Huske på sikkerhetstiltak og prosedyrer.

 • Sjekke passasjerbilletter

  Kontrollere billetter og ombordstigningskort ved inngangen. Ønske passasjerer velkommen, og vise dem til setet eller lugaren.

 • Gi mat og drikke

  Gi mennesker mat og drikke under reisen, flyvningen eller arrangementet.

 • Håndtere veterinærnødstilfeller

  Håndtere uforutsette hendelser som gjelder dyr og omstendigheter som krever hastetiltak, på en egnet måte.

 • Hjelpe til med å håndtere passasjeradferd i krisesituasjoner

  Vite hvordan du bruker livreddende utstyr i krisesituasjoner. Gi hjelp hvis det skulle oppstå lekkasjer, kollisjoner eller branner, og hjelpe til med evakuering av passasjerer. Kunne håndtere kriser og folkemengder og administrere førstehjelp om bord.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

 • Håndtere finansielle transaksjoner

  Administrere valutaer, børsaktivitet, innskudd så vel som selskaps- og kupongbetalinger. Forberede og administrere gjestekontoer og ta betalinger med kontanter og bankkort.

 • Formidle rapporter som tilgjengeliggjøres av passasjerer

  Formidle informasjon fra passasjerer til overordnede. Tolke passasjerenes påstander og følge opp anmodninger.

 • Gi informasjon til passasjerer

  Gi passasjerer korrekt informasjon på en høflig og effektiv måte. Bruke egnet atferd for å hjelpe fysisk funksjonshemmede reisende.

 • Demonstrere nødprosedyrer

  Informere om nødprosedyrer og demonstrere disse for passasjerene. Forklare bruken av nødutstyr og rettlede passasjerene mot nærmeste nødutgang.

 • Administrere kundeopplevelsen

  Overvåke, skape og ha oppsyn med kundenes opplevelse og oppfatning av merkevaren og tjenesten. Sørge for at kundene får en behagelig opplevelse, og behandle dem på en vennlig og høflig måte.

 • Følge muntlige instruksjoner

  Ha mulighet til å følge muntlige instruksjoner fra kolleger. Forsøke å forstå og tydeliggjøre hva som forespørres.

 • Hilse på gjester

  Ønske gjester velkommen til et bestemt sted på en vennlig måte.

 • Servere mat til gjester

  Levere mat ved bordet med et høyt kundeservicenivå og i henhold til matsikkerhetsstandarder.

 • Sørge for trygg ilandstigning for passasjerer

  Bistå passasjerer når de forlater skipet, flyet, toget eller et annet transportmiddel. Ha sikkerhetstiltak og -prosedyrer i mente.

 • Overholde matvaresikkerhet og -hygiene

  Respektere optimal matsikkerhet og hygiene under tilberedning, produksjon, prosessering, lagring, distribusjon og levering av matvarer.

 • Levere fremragende service

  Gi førsteklasses kundeservice ved å overgå kundens forventninger. Etablere et rykte som en eksepsjonell serviceleverandør.

 • Formidle muntlige instruksjoner

  Kommunisere tydelige instruksjoner. Sikre at meldingene forstås og følges på riktig måte.

Source: Sisyphus ODB