Yrke bademester

Bademestre tar seg av den daglige virksomheten ved svømmeanlegg, for eksempel svømmebasseng, strender og innsjøer. De rengjør anlegget, utviser en god holdning overfor kundene og passer på sikkerheten generelt ved anlegget.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Svømmebassengkjemikalier

  Former for desinfeksjonsmidler og lignende som har til formål å bekjempe veksten av visse bakterier i bassengvannet.

 • Forebyggende tiltak knyttet til badebassengkjemikalier

  Type utstyr som brukes for å beskytte mot eksponering for badebassengkjemikalier, f.eks. kjemiske briller, ugjennomtrengelige hansker og støvler for enhver kjemisk håndtering.

 • Retningslinjer for sikkerhet ved svømmebasseng

  Regler og retningslinjer knyttet til sikkerhet i svømmebassenger, f.eks. regler som gjelder barns sikkerhet, løping, dykking, vannsklier, elektriske apparater, mat og drikke, vannhygiene og oppblåsbare gjenstander.

Ferdigheter

 • Overvåke bassengaktiviteter

  Sørge for at bassengaktiviteter overholder reglene. Informere bassenggjester om reglene, utføre redningsaktiviteter, overvåke dykkeaktiviteter og vannsklier, gripe inn ved trakassering eller regelbrudd, og håndtere upassende oppførsel på riktig måte.

 • Vedlikeholde rengjøringsutstyr

  Rengjøre og vedlikeholde utstyret og materialet som brukes til rengjøring.

 • Kassere avfall

  Kassere avfall i samsvar med regelverket, og på den måten ivareta selskapets miljøansvar.

 • Rengjøre offentlige områder

  Rengjøre offentlige områder.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Vedlikeholde bassengrenhold

  Føre jevnlig tilsyn med bassenget, fjerne søppel eller avfall og holde området rundt bassenget rent og trygt.

 • Overvåke infrastruktur

  Regelmessig overvåke og undersøke tilstanden til svømmebassenget og den omkringliggende infrastrukturen, som for eksempel stupebrett, stiger og gulv.

 • Opprettholde bassengvannkvalitet

  Kontinuerlig overvåke bassengvannets farge, temperatur og renhet og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre god vannkvalitet i bassenget.

Source: Sisyphus ODB