Yrke bagasjeportør

Bagasjeportører tar imot og leverer passasjerenes bagasje på flyplassterminaler. De lager merkelapper og fester disse til bagasjen, stabler bagasje på vogner eller transportører og kan returnere bagasjen til eierne mot kvittering.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Identifisere flyplassikkerhetsrisikoer

  Avdekke trusler knyttet til sikkerhet ved lufthavnen, og bruke prosedyrer for å motvirke dem på en rask, trygg og effektiv måte.

 • Sette opp ramper på flyplasser

  Plassere ramper på flyplasser og bistå i oppgaver knyttet til oppbevaring av bagasje og utstyr på fly.

 • Jobbe i et logistikkteam

  Kunne jobbe sikkert i et logistikkteam, der hvert medlem av teamet fyller en rolle designet for å øke teamets effektivitet som helhet.

 • Håndtere bagasje

  Overføre last og bagasje til andre gater, andre flyselskaper og til passasjerer i rett tid og på en sikker måte.

 • Tåle stress

  Opprettholde en mild psykisk tilstand og effektiv ytelse under press eller ugunstige forhold.

 • Sikre effektiv bagasjehåndtering

  Oppnå effektiv bearbeiding ved hjelp av minst mulig tid, innsats og kostnader.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Følge etiske retningslinjer innen transporttjenester

  Gjennomføre transporttjenester i henhold til aksepterte prinsipper for hva som er rett og galt. Dette inkluderer prinsipper om rettferdighet, åpenhet og upartiskhet.

 • Vedlikeholde last- og vektdistribusjon inni transportbeholder

  Sikre balansen og massefordelingen i transportmidler (båter, fly, tog, lastebiler og så videre). Sikre at plasseringen av passasjerer og gods ikke er til hinder for transportmiddelets mobilitet.

 • Betjene gaffeltruck

  Betjene en gaffeltruck, et kjøretøy med en gaffel foran for løfting og transport av tung last.

 • Følge flyplassikkerhetsprosedyrer

  Følge flyplassikkerhetsprosedyrer, retningslinjer og lovverk for å sikre et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte, og for å ivareta passasjerenes sikkerhet.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Overvåke kundesikkerhet på ekspedisjonsplattform

  Overvåke passasjerenes sikkerhet på oppstillingsplassen og rampen ved ombordstigning og avstigning. Hjelpe passasjerene.

Source: Sisyphus ODB