Yrke balsamerer

Balsamerere sørger for fjerning av avdøde personer fra dødsstedet, og de forbereder kropper for begravelser og kremasjoner. De rengjør og desinfiserer kroppene, bruker sminke for å skape inntrykk av et mer naturlig utseende og skjule eventuelle synlige skader. De samarbeider tett med direktører for begravelsesbyråer slik at de kan overholde de pårørendes ønsker.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kosmetikk

  Forskjellige typer substanser som brukes for å forbedre utseendet til menneskekroppen.

Ferdigheter

 • Opptre diplomatisk

  Håndtere mennesker på en følsom og taktfull måte.

 • Fremme menneskerettigheter

  Fremme og respektere menneskerettigheter og mangfold i lys av de fysiske, psykologiske, spirituelle og sosiale behovene hos selvstendige personer, og ta hensyn til deres meninger, tro og verdier og internasjonale og nasjonale etiske retningslinjer samt de etiske konsekvensene av levering av helsetjenester, og sikre retten til personvern og respektere taushetsplikten når det gjelder opplysninger i forbindelse med helsetjenester.

 • Balsamere kropper

  Klargjøre kropper for begravelsesseremonier ved å rengjøre og desinfisere dem, benytte sminke for å skape inntrykk av et naturlig utseende og skjule eller rette opp i synlige skader eller sår.

 • Vedlikeholde beholdning av verktøy

  Holde en beholdning av verktøy til bruk i produksjon eller levering av tjenester. Forsikre deg om at verktøysett forblir komplette og egnet for bruk.

 • Kle på avdøde

  Kle på døde personer med klær valgt eller levert av den avdødes slektninger.

 • Arbeide med kjemikalier

  Håndtere kjemikalier og velge bestemte kjemikalier for enkelte prosesser. Være oppmerksom på reaksjonene som oppstår når de blandes.

 • Samarbeide med innehavere av begravelsesbyråer

  Gjøre forberedelser og samarbeide med innehavere av begravelsesbyråer som tilbyr begravelsestjenester for mennesker som gravlegges på gravplassen under ditt ansvar.

 • Utføre og vedlikeholde profesjonell administrasjon

  Arkivere og organisere profesjonelle administrasjonsdokumenter grundig, føre kundejournaler, fylle ut skjemaer eller loggbøker og klargjøre dokumenter om virksomhetsrelaterte saker.

 • Flytte kropper

  Flytte døde personer selv eller organisere transport fra dødsstedet til likhus eller begravelsesbyrå, inn og ut av bårebilen og fra begravelsesbyrået til gravplassen.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

Source: Sisyphus ODB