Yrke barneomsorgskoordinator

Barneomsorgskoordinatorer organiserer barneomsorgstjenester, aktiviteter og arrangementer etter skoletid og i skoleferier. De bidrar til å utvikle barn ved å gjennomføre omsorgsprogrammer. Barneomsorgskoordinatorer underholder også barn og opprettholder et trygt miljø for barna.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Barnevern

  Regelverk og praksis med sikte på å forebygge og beskytte barn mot misbruk og skade

 • Barns fysiske utvikling

  Kjenne igjen og beskrive utviklingen og observere følgende kriterier: vekt, høyde, hodestørrelse, ernæringskrav, nyrefunksjon, hormonell innvirkning på utvikling, respons på stress og infeksjon.

Ferdigheter

 • Koordinere utdanningsprogrammer

  Planlegge og samordne utdannings- og formidlingsprogrammer som workshops, omvisninger, foredrag og kurs.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Implementere omsorgsprogrammer for barn

  Utføre arbeid med barn i tråd med deres fysiske, emosjonelle og sosiale behov ved å bruke riktige verktøy og utstyr som legger til rette for samhandling og læringsaktiviteter.

 • Anvende personsentrert behandling

  Behandle personer som partnere i planlegging, utvikling og vurdering av omsorg, for å sikre at det er hensiktsmessig med hensyn til deres behov. Fokusere på dem og deres omsorgspersoner i alle beslutninger.

 • Bistå i barnas utvikling av grunnleggende personlige ferdigheter

  Oppmuntre til og tilrettelegge for utvikling av barns naturlige nysgjerrighet og sosiale og språkmessige egenskaper gjennom kreative og sosiale aktiviteter som historiefortelling, kreativ lek, sanger, tegning og spill.

 • Overvåke barn

  Holde barna under tilsyn i en viss periode og ivareta deres sikkerhet til enhver tid.

 • Gjennomføre overvåking av lekeplass

  Observere elevers rekreasjonsaktiviteter for å sikre elevenes sikkerhet og velferd, og gripe inn når det er nødvendig.

 • Underholde folk

  Underholde folk ved å arrangere eller tilby en forestilling, for eksempel et show, et skuespill eller en kunstnerisk opptreden.

 • Understøtte barns trivsel

  Sørge for et miljø som støtter og verdsetter barn og hjelper dem med å håndtere egne følelser og relasjoner til andre.

 • Håndtere barns problemer

  Fremme forebygging, tidlig oppdagelse og håndtering av problemer hos barn, med fokus på forsinkelser og lidelser i forbindelse med utvikling, atferdsproblemer, funksjonshemninger, sosiale belastninger og mentale lidelser, inkludert depresjon og angst.

 • Fremme ivaretakelse av unge mennesker

  Forstå ivaretakelse og hva som skal gjøres i tilfelle faktisk eller potensiell skade eller misbruk.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Overvåke arrangementsaktiviteter

  Overvåke arrangementsaktiviteter for å sikre at lover og forskrifter blir fulgt, passe på at deltakerne blir fornøyde, og løse problemer som måtte oppstå.

 • Bidra til sikring av barn

  Forstå, bruke og følge sikkerhetsprinsipper, samhandle profesjonelt med barn og arbeide innenfor rammene av personlig ansvar.

 • Gi omsorg etter skoletid

  Lede, føre tilsyn eller hjelpe til med innendørs og utendørs fritidsaktiviteter eller utdanningsaktiviteter etter skole eller i skoleferie.

 • Koordinere arrangementer

  Lede arrangementer ved å ta seg av budsjett, logistikk, arrangementsstøtte, sikkerhet, beredskapsplaner og oppfølging.

Source: Sisyphus ODB