Yrke barnepike

Barnepiker tilbyr kvalifiserte omsorgstjenester til barn i arbeidsgiverens lokaler. De organiserer lekeaktiviteter og underholder barn med spill og andre kulturelle og pedagogiske aktiviteter i henhold til deres respektive alder, tilbereder måltider, bader dem, transporterer dem fra og til skolen og hjelper dem med lekser til avtalte tider.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Arbeidsplassanitering

  Viktighet av en ren, hygienisk arbeidsplass, f.eks. gjennom bruk av hånddesinfeksjonsmiddel og steriliseringsmidler for å redusere risikoen for infeksjon mellom kolleger eller ved arbeid med barn.

 • Vanlige barnesykdommer

  Symptomene, egenskapene og behandlingen av sykdommer og lidelser som ofte rammer barn, f.eks. meslinger, vannkopper , astma, kusma og hodelus.

Ferdigheter

 • Rengjøre overflater

  Desinfisere overflater i samsvar med sanitærstandarder.

 • Vurdere utviklingen til barn og ungdommer

  Vurdere de ulike aspektene ved utviklingsbehovene til barn og unge.

 • Kommunisere med barn og ungdommer

  Bruke muntlig og ikke-muntlig kommunikasjon, og kommunisere skriftlig, elektronisk eller med tegninger. Tilpasse kommunikasjonen til barn og unges alder, behov, kjennetegn, ferdigheter, preferanser og kultur.

 • Bistå i barnas utvikling av grunnleggende personlige ferdigheter

  Oppmuntre til og tilrettelegge for utvikling av barns naturlige nysgjerrighet og sosiale og språkmessige egenskaper gjennom kreative og sosiale aktiviteter som historiefortelling, kreativ lek, sanger, tegning og spill.

 • Fremme menneskerettigheter

  Fremme og respektere menneskerettigheter og mangfold i lys av de fysiske, psykologiske, spirituelle og sosiale behovene hos selvstendige personer, og ta hensyn til deres meninger, tro og verdier og internasjonale og nasjonale etiske retningslinjer samt de etiske konsekvensene av levering av helsetjenester, og sikre retten til personvern og respektere taushetsplikten når det gjelder opplysninger i forbindelse med helsetjenester.

 • Ivareta barns grunnleggende fysiske behov

  Ivareta barn ved å gi dem mat, kle på dem og om nødvendig skifte bleie regelmessig på en hygienisk måte.

 • Hjelpe barn med lekser

  Hjelpe barn med skoleoppgaver. Hjelpe barnet med å tolke oppgaven og løsningene. Passe på at barnet pugger til prøver og eksamener.

 • Understøtte positiviteten til barn og ungdommer

  Hjelpe barn og unge med å vurdere sine sosiale, emosjonelle og identitetsmessige behov og med å utvikle et positivt selvbilde, slik at selvtilliten og selvstendigheten deres forbedres.

 • Overvåke barn

  Holde barna under tilsyn i en viss periode og ivareta deres sikkerhet til enhver tid.

 • Håndtere kjemiske rengjøringsmidler

  Sikre riktig håndtering, lagring og kassering av rengjøringskjemikalier i samsvar med reglene.

 • Leke med barn

  Bedrive aktiviteter for moro skyld, utformet for barn av en viss alder. Være kreativ og improvisere for å underholde barn med aktiviteter som pusling, idrett og brettspill.

 • Vedlikeholde relasjoner med barnas foreldre

  Informere barns foreldre om planlagte aktiviteter, forventninger i programmet og barnas individuelle fremgang.

 • Håndtere barns problemer

  Fremme forebygging, tidlig oppdagelse og håndtering av problemer hos barn, med fokus på forsinkelser og lidelser i forbindelse med utvikling, atferdsproblemer, funksjonshemninger, sosiale belastninger og mentale lidelser, inkludert depresjon og angst.

 • Understøtte barns trivsel

  Sørge for et miljø som støtter og verdsetter barn og hjelper dem med å håndtere egne følelser og relasjoner til andre.

Source: Sisyphus ODB