Yrke batterimontør

Batterimontører sveiser og monterer batterikomponenter, som elektroniske deler, ledninger og hylstre rundt cellene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Batterivæsker

  Karakteristika og egenskaper ved batterivæsker.

 • Batterikomponenter

  Fysiske komponenter, f.eks. ledninger, elektronikk og galvaniske elementer som finnes i batterier. Komponentene varierer etter størrelse og type batteri.

 • Batterikjemi

  De ulike batteritypene i henhold til de representative kjemiske komponentene som brukes i anode eller katode, f.eks. sink-karbon, nikkel-metallhybrid, bly-syre eller litium-ion.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Elektrisk utladning

  Kvalitet og anvendelse av elektrisk utladning, inkludert spenning og elektroder.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

Ferdigheter

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Montere batterier

  Produsere batterier ved hjelp av håndverktøy, elektroverktøy eller automatiserte maskiner. Forstå og lese planer og plantegninger angående de tekniske aspektene av batterier for å forstå spesifikasjoner og krav.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Overvåke maskinoperasjoner

  Observere maskindriften, evaluere kvaliteten på produktene og sørge for at standarder overholdes.

 • Justere spenning

  Justere spenning i elektrisk utstyr.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Fjerne defekte produkter

  Fjerne defekte materialer fra produksjonslinjen.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Rapportere defekte produksjonsmaterialer

  Føre nødvendige registre og skjemaer for å rapportere defekte materialer eller tvilsomme forhold ved produksjonsmaskiner og -utstyr.

 • Betjene loddeutstyr

  Bruke loddeutstyr til å smelte og sammenføye stykker metall eller stål, for eksempel en loddepistol, loddebrenner, gassdrevet jern og annet.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Installere lavspenningsledninger

  Planlegge, distribuere, feilsøke og teste lavspenningsledninger.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

Source: Sisyphus ODB