Yrke behandler innen tradisjonell kinesisk medisin

Behandlere innen tradisjonell kinesisk medisin bruker alternative medisinske metoder for å helbrede sykdommer i alle former. De bruker også forskjellige behandlinger som bruk av naturmedisin, akupunktur, massasje og kostholdsterapi for å bedre pasientens allmennhelse og forebygge sykdom.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fytoterapi

  Egenskaper, effekter og bruk av urtemedisiner.

 • Tradisjonell kinesisk medisin

  Teorier om tradisjonell kinesisk medisinsk praksis som legger vekt på ulike sinns- og kroppspraksiser samt plantelegemidler for å behandle eller hindre ulike helseproblemer.

 • Patologi

  Bestanddeler av en sykdom, årsaken, utviklingsmekanismer, morfologiske endringer i de kliniske konsekvensene av disse endringene.

 • Patologier behandlet med akupunktur

  Typene og utstrekningen av forhold som f.eks. fysisk smerte, hodepine, allergier, avhengigheter, fordøyelsesproblemer eller forkjølelse, som behandles med akupunktur.

 • Biomedisin

  Studien av menneskekroppen i forbindelse med medisin og miljø. Dette omfatter bruk og praksis innen biologi og naturvitenskap.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

Ferdigheter

 • Fremme mental helse

  Fremme faktorer som forbedrer den emosjonelle velværen, som selvaksept, personlig vekst, formål i livet, kontroll av miljøet rundt seg, åndelighet, selvlæring og positive relasjoner.

 • Overvåke pasientens helsetilstand

  Hyppig undersøke den psykiske eller fysiske helsetilstanden til en pasient, overvåke bruken av legemidler og rapportere om tilstanden deres til dine overordnede eller til pasientens familie.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om legemidler

  Diskutere og bli enig med brukere av helsetjenester om riktig bruk av medisiner, og gi brukeren tilstrekkelig informasjon til å sikre trygg og riktig bruk av medisinen.

 • Henvise brukere av helsetjenester

  Henvise til andre helsetjenester når man avdekker at brukeren har behov for ytterligere diagnostikk eller intervensjoner.

 • Bruke massasjeterapi

  Bruke massasjeterapi for å lindre pasientens smerte ved å bruke forskjellige spesialiserte teknikker.

 • Utvikle terapeutiske relasjoner

  Opprettholde den individuelle terapeutiske relasjonen for å engasjere individets medfødte helbredende evner for å oppnå aktivt samarbeid innen helseopplysning og helbredelsesprosesser, og maksimere potensialet for sunn endring.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Overvåke pasienters fremgang knyttet til behandling

  Observere og rapportere om responsen til brukere av helsetjenester på medisinsk behandling, overvåke frem- eller tilbakeskrittene deres daglig og endre behandlingsmetodene når det er nødvendig.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Følge opp helsebrukernes behandling

  Vurdere og evaluere framdriften i den fastsatte behandlingen, ta ytterligere avgjørelser sammen med helsebrukerne og deres omsorgspersoner.

 • Vedlikeholde renhold i arbeidsområder

  Holde arbeidsområdet og utstyret rent og ryddig.

 • Observere helsetjenestebrukere

  Observere brukere av helsetjenester og registrere betydelige forhold og reaksjoner på legemidler, behandling og vesentlige hendelser, og varsle en overordnet eller en lege ved behov.

 • Gi råd om sunn livsstil

  Fremme en sunn livsstil, forebyggende tiltak og egenpleie ved å styrke myndiggjøring, fremme helsen og forbedre atferd og behandling, gi pasienter tilstrekkelig informasjon for å sikre samsfvar med og overholdelse av fastsatte behandlinger, legemidler og sykepleie.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

Source: Sisyphus ODB