Yrke bibliotekar

Bibliotekarer administrerer biblioteker og utfører relaterte bibliotektjenester. De administrerer, samler inn og utvikler informasjonsressurser. De gjør informasjonen disponibel, tilgjengelig og synlig for enhver bruker.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Enighet om informasjonsstyring

  Retningslinjer for prosesser og prosedyrer for bruk av informasjon, balanse mellom informasjonstilgjengelighet og informasjonssikkerhet og IPR og vern av personopplysninger.

 • Samlingsadministrering

  Prosess for ressursrevaluering, utvalg og planlegging av livssyklus for å skape og fremme en sammenhengende samling i tråd med utviklende behov hos brukere eller kunder. Forstå pliktavlevering for langsiktig tilgang til publikasjoner.

Ferdigheter

 • Administrere digitale biblioteker

  Samle inn, administrere og bevare for digitalt innhold med permanent tilgang og tilby målrettede brukersamfunn spesialisert funksjonalitet for søk og hent.

 • Analysere bibliotekbrukernes søk

  Analysere bibliotekbrukeres ønsker for å innhente ekstra informasjon. Bidra til å fremskaffe og finne den informasjonen.

 • Utføre kundeadministrasjon

  Identifisere og forstå kundens behov. Kommunisere og samhandle med interessenter for å designe, promotere og evaluere tjenester.

 • Klassifisere bibliotekmateriale

  Klassifisere, kode og katalogisere bøker, publikasjoner, audiovisuelle dokumenter og annet bibliotekmateriale etter tema eller standarder for klassifisering ved biblioteker.

 • Utvikle løsninger på informasjonsproblemer

  Analysere informasjonsbehov og -utfordringer for å utvikle effektive teknologiske løsninger.

 • Gi bibliotekinformasjon

  Forklare bruk av bibliotektjenester, ressurser og utstyr. Gi informasjon om etikette på biblioteket.

 • Gjennomføre Internett-søk

  Gjennomføre effektive søk på internett for å samle relevant informasjon og dele den med andre.

 • Vurdere informasjonsbehov

  Kommunisere med kunder eller brukere for å finne ut hvilken informasjon de trenger, og hvilke metoder de kan bruke for å få tilgang til den.

 • Forhandle bibliotekkontrakter

  Forhandle frem kontrakter om tjenester, materiell, vedlikehold og utstyr for biblioteker.

 • Kjøpe nye bibliotekelementer

  Evaluere nye biblioteksprodukter og -tjenester, forhandle kontrakter og legge inn bestillinger.

 • Evaluere informasjonstjenester ved hjelp av beregninger

  Bruk av bibliometri, nettmetri og nettmetrikk for å vurdere informasjonstjenester.

 • Drive vitenskapelig forskning

  Planlegge vitenskapelig forskning ved å utforme forskningsspørsmålet og gjennomføre empirisk eller litteraturbasert forskning for å komme frem til om forskningsspørsmålet stemmer.

Source: Sisyphus ODB