Yrke bibliotekassistent

Bibliotekassistenter hjelper bibliotekaren med de daglige aktivitetene i biblioteket. De hjelper klienter med å finne materialet de trenger og låne bibliotekmateriale, og setter materiale tilbake på plass. 

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

Ferdigheter

 • Organisere informasjon

  Organisere opplysninger i samsvar med et nærmere angitt regelverk. Katalogisere og klassifisere opplysninger basert på egenskapene ved disse opplysningene.

 • Klassifisere bibliotekmateriale

  Klassifisere, kode og katalogisere bøker, publikasjoner, audiovisuelle dokumenter og annet bibliotekmateriale etter tema eller standarder for klassifisering ved biblioteker.

 • Vedlikeholde bibliotekutstyr

  Vedlikeholde, rengjøre og reparere bibliotekets ressurser, utstyr og lokaler, for eksempel å tørke støv og fjerne papirstopp i skriveren.

 • Analysere bibliotekbrukernes søk

  Analysere bibliotekbrukeres ønsker for å innhente ekstra informasjon. Bidra til å fremskaffe og finne den informasjonen.

 • Vedlikeholde bibliotekinventar

  Ha nøyaktige registre over sirkulasjon av materialer, opprettholde en oppdatert inventarliste, og korrigere mulige katalogfeil.

 • Administrere bibliotekbrukernes forespørsler

  Søke i biblioteksdatabaser og standard referansemateriale, herunder nettkilder, for å hjelpe brukere med å få svar på spørsmål.

 • Organisere bibliotekmateriale

  Organisere samlinger av bøker, publikasjoner, dokumenter, audiovisuelt materiale og annet referansematerialer for hensiktsmessig tilgang.

 • Gi bibliotekinformasjon

  Forklare bruk av bibliotektjenester, ressurser og utstyr. Gi informasjon om etikette på biblioteket.

 • Instruere bibliotekbrukere

  Lære bibliotekets besøkende om grunnleggende dataferdigheter, som søk i digitale databaser.

 • Vise bibliotekmateriale

  Sette sammen, sortere og arrangere bibliotekmateriell for fremvisning.

 • Vurdere informasjonsbehov

  Kommunisere med kunder eller brukere for å finne ut hvilken informasjon de trenger, og hvilke metoder de kan bruke for å få tilgang til den.

Source: Sisyphus ODB