Yrke bilderedaktør

Bilderedaktører velger og godkjenner fotografier og illustrasjoner for aviser, tidsskrifter og magasiner. De sørger for at bildene leveres i tide for publisering.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Grafisk design

  Teknikker for å skape en visuell framstilling av ideer og meldinger.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • IKT-programvarespesifikasjoner

  Egenskaper, bruken og driften til ulike programvareprodukter, f.eks. dataprogrammer og programvare.

 • Fotografering

  Kunst og praksis med å opprette estetisk tiltalende bilder ved å registrere lys eller elektromagnetisk stråling.

 • Presseloven

  Den lovgivning som gjelder utstedelse av bøker og ytringsfrihet i alle medier.

 • Redaksjonelle standarder

  Retningslinjer for hvordan du skal håndtere og rapportere om personvern, barn og død i henhold til upartiskhet og andre standarder.

 • Multimediesystemer

  Metoder, framgangsmåter og teknikker som gjelder driften av multimediesystemer, vanligvis en kombinasjon av programvare og maskinvare, og som inneholder ulike typer medier, f.eks. video og lyd.

 • Etterbehandling av bilder

  Egenskaper ved programvare og teknikker som brukes ved fotografier.

Ferdigheter

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Redigere negativer

  Bruke forskjellige programvareprodukter og -teknikker til å behandle fotografiske negativer og tilpasse bildene til de ønskede spesifikasjonene.

 • Tilpasse seg medietype

  Tilpasse seg ulike medietyper, for eksempel TV, filmer, reklamer og andre. Tilpasse arbeidet etter medietype, produksjonsskala, budsjett, sjanger og lignende.

 • Overvåke arbeid

  Lede og overvåke den daglige virksomheten til underordnet personell.

 • Forhandle bruksrettigheter

  Forhandle med skaperen om rettighetene til å formidle et arbeid til offentligheten og til å gjenskape det.

 • Utføre bilderedigering

  Redigere ulike typer bilder, for eksempel analoge og digitale fotografier eller illustrasjoner.

 • Velge fotografier

  Gjennomgå sett med bilder, og velge det beste arbeidet.

 • Undersøke i informasjonskilder

  Rådføre relevante informasjonskilder for å finne inspirasjon, utdanne seg innen visse emner, og skaffe bakgrunnsinformasjon.

 • Bygge kontaktnett for å opprettholde nyhetsstrømmen

  Bygge kontakter for å opprettholde en strøm av nyheter, for eksempel politi- og nødmeldingstjenester, lokalt råd, samfunnsgrupper, helseforetak, pressetalsmenn hos en rekke organisasjoner, allmennheten osv.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Redigere fotografier

  Endre størrelse på, forbedre og retusjere bilder ved å bruke airbrushing, redigeringsprogramvare og andre teknikker.

 • Følge etiske retningslinjer for journalister

  Følge etiske retningslnijer for journalister, som talefrihet, retten til svar, objektivitet og andre regler.

 • Konsultere med redaktør

  Konsultere redaktøren av en bok, et blad, et tidsskrift eller andre publikasjoner angående forventninger, krav og fremgang.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

Source: Sisyphus ODB