Yrke biogasstekniker

Biogassteknikere arbeider med å produsere gass av organisk materiale ved avfallsdeponier o.l. De betjener utstyr i biogassanlegg, utfører tester og vedlikeholdsoppgaver og treffer tiltak ved svikt.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Væskegjenvinningsprosesser for naturgass

  Være oppmerksom på de vanligste prosessene som brukes for å skille tyngre hydrokarboner som etan, propan og butan fra metan, som er det ferdige produktet i et gassprosesseringsanlegg. Være oppmerksom på teknikker for oljeopptak, kryogene ekspansjonsprosesser og andre relevante prosesser.

 • Biomassekonvertering

  Konverteringsprosess hvorved biologisk materiale blir varmt gjennom forbrenning eller biodrivstoff gjennom kjemiske, termiske og biokjemiske metoder.

 • Naturgass

  De ulike fasettene av naturgass: utvinning, behadling, bestanddelene, bruksområder, miljøfaktorer, osv.

 • Brenngass

  De ulike kvalitetene, farene og bruken av brenngass, f.eks. oksygenacetylen, oksygengasolin, oksygen-hydrogen med mer.

Ferdigheter

 • Betjene biogassanlegg

  Bruke utstyr som behandler energiavlinger og avfall fra gårder, kalt anaerobe råtnetanker. Sørge for at utstyret fungerer riktig under transformasjonen av biomasse til biogass, som brukes til å produsere varme og elektrisitet.

 • Vedlikeholde biogassanlegg

  Gjennomføre rutinemessig vedlikehold og reparasjoner av utstyr som behandler avlinger for energi og avfall fra bondegårder, kjent som metanisering. Sikre at utstyret fungerer på riktig måte ved transformering av biomasse til biogass, som brukes til å produsere varme og elektrisitet.

 • Sikre riktig gasstrykk

  Sikre det nødvendige, som regel konstante, gasstrykket som er en del av en maskin eller et verktøy, som for eksempel brennerutstyr, som brukes til å behandle metallarbeidsstykker ved metallbearbeidingsprosesser.

 • Utbedre utstyrsfeil

  Identifisere, rapportere og reparere skader og feil på utstyr; kommunisere med feltrepresentanter og produsenter for å få tak i reparasjons- og erstatningskomponenter.

 • Håndtere gassflasker

  Håndtere gassflasker på en sikker måte, og sikre at de overholder forskriftene for helse og sikkerhet.

 • Kontrollere verneutstyrets tilstand

  Sørge for at utstyret som kreves for drift, regelmessig kontrolleres for feil, at det utføres rutinemessige vedlikeholdsoppgaver, og at reparasjoner planlegges og utføres når det oppdages skader eller mangler.

 • Teste gassrenhet

  Teste gassrenheten ved hjelp av egnet testutstyr.

Source: Sisyphus ODB