Yrke blandemedarbider, leskedrikk

Blandemedarbeidere, leskedrikk produserer alkoholfritt, smakstilsatt vann ved å justere tilførselen av et stort utvalg ingredienser til vannet. De håndterer og tilsetter ingredienser som sukker, fruktjuice, grønnsaksjuice, sirup basert på frukt eller urter, naturlige smakstilsetninger, syntetiske tilsetningsstoffer som kunstige søtstoffer, farge, konserveringsmidler, surhetsregulerende midler, vitaminer, mineraler og karbondioksid. Mengdene som tilsettes avhenger av produktet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Utføre kvalitetskontroll av matbehandling under produksjon

  Sikre kvaliteten på alle faktorene som er involvert i en matproduksjonsprosess.

 • Behandle frukt og grønnsaker

  Behandle frukt og grønnsaker ved hjelp av alle typer metoder og teknikker som brukes til å tilberede matprodukter som bruker frukt og grønnsaker som råvarer.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Sikre sanering

  Holde arbeidsområder og utstyr fritt for skitt, infeksjoner og sykdommer ved å fjerne avfall og søppel og sørge for tilstrekkelig rengjøring.

 • Betjene pasteuriseringsprosesser

  Følge og anvende prosedyrer for å pasteurisere mat og drikke. Gjenkjenne egenskapene til produktene som skal pasteuriseres, og tilpasse prosedyrene deretter.

 • Administrere ingredienser i matproduksjon

  Tilsette ingredienser i riktige mengder i henhold til oppskriften og måten de skal tilsettes på.

 • Presse juice

  Presse juice fra frukt eller grønnsaker, enten manuelt eller ved hjelp av utstyr.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Håndtere kjemikalier for rengjøring på stedet

  Håndtere passende mengder og typer av rengjøringskjemikalier (CIP) som er nødvendige for produksjon av mat- og drikkevarer.

 • Undersøke produksjonsprøver

  Undersøke produksjonsprøver visuelt eller manuelt for å verifisere egenskaper som klarhet, renslighet, konsistens, fuktighet og tekstur.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

Source: Sisyphus ODB