Yrke boreassistent

Boreassistenter kobler til eller fra når borerøret kjøres inn i eller trekkes ut av borehullet. De setter sammen og demonterer rør og bor og samler inn kjerneprøver. De vedlikeholder og reparerer utstyr på boredekket.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

Ferdigheter

 • Føre borerør

  Føre borerøret inn og ut av heiser.

 • Koble til oljebrønnhoder

  Klargjøre oljebrønnhoder for tilkobling til oljetanker.

 • Montere metalldeler

  Tilpasse og ordne stål- og metalldeler for å montere ferdige produkter; bruke egnede håndverktøy og måleinstrumenter.

 • Vedlikeholde oljefeltmaskineri

  Demontere, reparere eller skifte ut oljefeltutstyr som dampmotorkomponenter eller kjeler; bruke elektroverktøy og håndverktøy.

 • Reagere på hendelser i tidskritiske miljøer

  Overvåke situasjonen rundt deg og være forutseende. Være klar til å iverksette raske og hensiktsmessige tiltak ved uventede hendelser.

 • Samle inn oljeprøver

  Innhente prøver av petroleumsprodukter ved å vri på tappeventiler; sette beholderen inn i tanken for å innhente prøvemateriale.

 • Ta tidskritiske beslutninger

  Ta optimale og tidskritiske beslutninger i organisasjonen.

 • Vedlikeholde boreutstyr

  Utføre vedlikehold og reparasjon av diverse boreutstyr.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Jobbe som et team

  Vite hvor viktig det er å samarbeide, bygge opp og vedlikeholde effektive arbeidsrelasjoner med alle kolleger på kasinoet og i virksomheten. Fleksibilitet til å innta en positiv og fleksibel holdning til endringer i prioriteringer og framgangsmåter. Være positiv med tanke på endring, frivillig påta seg nye oppgaver og reagere godt på nye metoder for drift. Sørge for klar og effektiv kommunikasjon med kasinosjefen og spillesjefen og andre spilleforvaltere. Gjennomføre regelmessige møter med ledere og personale, oppmuntre til toveiskommunikasjon og kontinuerlig forbedring.

 • Sørge for helse og sikkerhet innen produksjon

  Sørge for helse og sikkerhet innen produksjon.

Source: Sisyphus ODB