Yrke boreingeniør

Boreingeniører utvikler og har tilsyn med boringen av gass- og oljebrønner. De bidrar til å prosjektere, prøve og opprette brønner og brukes på land eller plattformer til havs. Boreingeniører samarbeider med andre fagfolk innen gruvedrift og har tilsyn med framdriften i boringen og med sikkerheten på stedet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

Ferdigheter

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Foreslå brønnvedlikehold

  Sikre at passende brønnvedlikehold tilveiebringes etter oppdagelse av problemer eller risiko på boreriggen eller borestedet.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Administrere borekontrakter

  Utarbeide og forvalte borekontrakter mellom brønnoperatører og boreentreprenører som angir art, varighet, avgifter og andre vilkår for samarbeidet mellom organisasjonene.

 • Administrere servicekontrakter i boreindustrien

  Utarbeide og administrere tjenestekontrakter for personer som arbeider i et boreselskap, som inkluderer art, varighet, gebyr og andre faktorer for samarbeidet mellom organisasjonen og personen.

 • Administrere boreteam

  Koordinere og føre tilsyn med aktivitetene til et boreteam.

 • Overvåke brønnoperasjoner

  Overvåke den daglige fremgangen i brønnoperasjoner.

 • Forberede brønndataark

  Forberede dataark, liste opp all relevant informasjon om en brønn, herunder sted, geologiske egenskaper til brønnen, type ressurser, temperaturer og ulike analyser plottet mot dybde.

 • Gjenopprette naturlig miljø etter boreaktivitet

  Gjenopprette et boreområde til sin naturlige miljøtilstand dersom boring ikke skal finne sted.

 • Designe brønnbaner

  Designe og beregne multilaterale og horisontale brønnbaner.

 • Overvåke brønnsikkerhet

  Inspisere sikkerheten ved en oljebrønn på boreplattformen eller boreplassen, oppdage sikkerhetsproblemer eller mulige risikoer.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Analysere boreteknikk

  Samle inn relevante data, utføre teknisk analyse på stedet, lage rapporter og anbefale nødvendige tiltak.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Overvåke brønnkostnader

  Foreta daglig overvåking av brønnkostnader; sammenligne faktiske brønnkostnader med utgiftsforslag; utvikle kostnadseffektive tiltak og strategier.

 • Samarbeide med spesialistentreprenører for brønnoperasjoner

  Etablere forretningsrelasjoner med spesialentreprenører og med leverandører av varer som sement eller borevæsker.

 • Planlegge oljebrønner

  Utarbeide ingeniørplaner og føre tilsyn med de tiltak som er nødvendige for å bore en brønn på en god måte.

 • Designe brønnhodeutstyr

  Designe og velge ut brønnhodeutstyr Ta hensyn til lokal geologi, ressurstypen og andre særegenheter ved stedet, så vel som kostnadene.

 • Designe boreprogrammer

  Planlegge boreaktiviteter; overvåke produksjonens strømningshastighet.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

Source: Sisyphus ODB