Yrke botanikkspesialist

Botanikkspesialister har kunnskap om planter og planteprodukter og deltar i produksjon av alkoholholdige urtebaserte drikker. Disse fagfolkene kombinerer kunnskap om smakskjemi, biologiske vitenskaper og teknologiprosess. De kan betjene maskiner for maling av botaniske ingredienser og sørge for at så mye smak og aroma som mulig beholdes gjennom knuseprosessen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Laboratoriebaserte fag

  Laboratorievitenskap som biologi, kjemi, fysikk, integrert vitenskap eller avanserte vitenskapelige laboratorier.

 • Botanikk

  Taksonomien eller klassifiseringen av planteliv, fylogeni og evolusjon, anatomi og morfologi, og fysiologi.

 • Varianter av botaniske midler

  Prinsipper for botaniske midler med særlig fokus på urter og ettårige planter i rå tilstand.

Ferdigheter

 • Undersøke produksjonsprøver

  Undersøke produksjonsprøver visuelt eller manuelt for å verifisere egenskaper som klarhet, renslighet, konsistens, fuktighet og tekstur.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Analysere prøver av mat og drikkevarer

  Undersøke om mat eller drikkevarer er trygge å konsumere for mennesker. Kontrollere riktige nivåer av de viktigste ingrediensene og korrektheten til etikettdeklarasjonen og næringsinnholdet i varen. Sikre at prøver av mat og drikkevarer overholder spesifikke standarder eller prosedyrer.

 • Utføre sensorisk evaluering

  Vurdere kvaliteten på en gitt type mat eller drikke med utgangspunkt i utseende, lukt, smak, aroma og andre egenskaper. Foreslå mulige forbedringer og sammenligninger med andre produkter.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Håndtere botaniske malingsmaskiner

  Betjene botaniske kverner ved hjelp av teknikker som bevarer smaken og aromaen.

 • Lage drikkeoppskrifter med botaniske ingredienser

  Lage drikkeoppskrifter med utgangspunkt i de funnene som er gjort gjennom forskning på bruk av botaniske ingredienser, kombinasjoner og potensiell bruk for fremstilling av kommersielle produkter.

Source: Sisyphus ODB