Yrke brønnborer

Brønnborere betjener boremaskiner og -utstyr for å åpne og opprettholde brønner for utvinning av malm, væsker og gasser. De registrerer operasjonene, vedlikeholder utstyr, forsegler ubrukte brønner og forebygger forurensing av grunnen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Brønntestingoperasjoner

  Testmetoder, f.eks. volumetrisk strømningstesting og trykktesting, som beskriver brønnens evne til å produsere olje.

Ferdigheter

 • Grave brønner

  Betjene boremaskiner og -verktøy for å grave brønner på bestemte steder.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Reparere brønner

  Utføre vedlikehold og reparasjon av brønner med sprekker og mangler. Forsegle brønner som ikke lenger er i bruk.

 • Velge brønnutstyr

  Velge ut og kjøpe egnet utstyr for ulike funksjoner i brønnen.

 • Rapportere brønnresultater

  Dokumentere og dele brønnresultater på en åpen måte og formidle resultatene til forretningspartnere, revisorer, samarbeidsteam og intern ledelse.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Foreslå brønnvedlikehold

  Sikre at passende brønnvedlikehold tilveiebringes etter oppdagelse av problemer eller risiko på boreriggen eller borestedet.

Source: Sisyphus ODB