Yrke brannbilfører

Brannbilførere kjører og betjener brannbiler og andre kjøretøy som brukes av brannvesenet. De er spesialisert på nødutrykning og bidrar i brannslokkingen. De sørger for at alt materiell finnes på kjøretøyet og er klart til bruk.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Brannslokkingssystemer

  Enheter og systemer som brukes til å slukke brann, klassene og brannkjemien.

 • Brannforebyggende prosedyrer

  Regelverk for forebygging av brann og eksplosjon samt utstyr, systemer og metoder som brukes.

 • Brannsikkerhetsforskrifter

  Lovregler som skal anvendes for brannsikring og forebygging av brann i et anlegg.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Hydraulikk

  Systemer for kraftoverføring som bruker kraften i flytende væsker til å overføre kraft.

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

Ferdigheter

 • Kjøre kjøretøy

  Kunne kjøre kjøretøy; inneha riktig type førerkort for motorkjøretøyet som brukes.

 • Betjene nødutstyr

  Benytte nødutstyr og -verktøy, for eksempel brannslokkingsapparater, hjulbremser, lommelykter og varselskilt.

 • Håndtere store hendelser

  Utføre umiddelbare tiltak for å reagere ved store hendelser som påvirker personers sikkerhet på private eller offentlige steder, som for eksempel trafikkulykker.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Kjøre brannvogn i nødssituasjoner

  Kjøre og betjene brannbil i en nødssituasjon, med en sikker og kontrollert hastighet i tråd med lover, forskrifter og standarder for denne typen aktivitet.

 • Bruke avanserte kjøreteknikker

  Være i stand til å styre et kjøretøy i ekstreme situasjoner ved hjelp av defensiv, unnvikende eller offensiv kjøring.

 • Tåle stress

  Opprettholde en mild psykisk tilstand og effektiv ytelse under press eller ugunstige forhold.

 • Betjene spesialisert utstyr i nødssituasjoner

  Bruke utstyr som eksterne hjertestartere og gjenopplivingsapparater med ventilasjonsbag, ryggmargs- og strekkspjelker og intravenøse drypp i avanserte livreddende miljøer, og ta elektrokardiogrammer når det er nødvendig.

 • Gjennomføre søke- og redningsoppdrag

  Bistå ved bekjempelse av natur- og samfunnskatastrofer, som skogbrann, flom og trafikkulykker. Gjennomføre søke- og redningsoppdrag.

 • Slokke branner

  Velge egnede stoffer og metoder for å slokke branner, avhengig av størrelsen på brannen, for eksempel vann og diverse kjemiske stoffer. Bruke røykvernsapparat.

 • Jobbe som et team i et farlig miljø

  Jobbe som et team i et farlig, og noen ganger høylytt miljø, som en bygning som brenner eller metallfabrikk, for å oppnå en høyere grad av effektivitet og ta hensyn til arbeidstakernes sikkerhet.

 • Bruke ulike typer brannslukkere

  Forstå og bruke ulike metoder for brannslokking og ulike typer og klasser av brannslokkingsutstyr.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Håndtere nødhjelpsituasjoner

  Håndtere situasjoner der beslutningstaking under tidspress er viktig for å redde liv.

 • Reagere rolig i stressende situasjoner

  Reagere på uventede situasjoner på en rask, rolig og trygg måte; komme med en løsning som løser problemet eller reduserer innvirkningen det har.

 • Gi førstehjelp

  Gi hjerte- og lungeredning eller førstehjelp for å hjelpe en syk eller skadet person før vedkommende får mer komplett medisinsk behandling.

 • Velge farekontroll

  Velge hensiktsmessige tiltak for farehåndtering og risikostyring.

Source: Sisyphus ODB