Yrke brannbilfører

Brannbilførere kjører og betjener brannbiler og andre kjøretøy som brukes av brannvesenet. De er spesialisert på nødutrykning og bidrar i brannslokkingen. De sørger for at alt materiell finnes på kjøretøyet og er klart til bruk.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Brannslokkingssystemer

  Enheter og systemer som brukes til å slukke brann, klassene og brannkjemien.

 • Brannforebyggende prosedyrer

  Regelverk for forebygging av brann og eksplosjon samt utstyr, systemer og metoder som brukes.

 • Brannsikkerhetsforskrifter

  Lovregler som skal anvendes for brannsikring og forebygging av brann i et anlegg.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Hydraulikk

  Systemer for kraftoverføring som bruker kraften i flytende væsker til å overføre kraft.

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

Ferdigheter

 • Kjøre kjøretøy

  Kunne kjøre kjøretøy; inneha riktig type førerkort for motorkjøretøyet som brukes.

 • Betjene nødutstyr

  Benytte nødutstyr og -verktøy, for eksempel brannslokkingsapparater, hjulbremser, lommelykter og varselskilt.

 • Håndtere store hendelser

  Utføre umiddelbare tiltak for å reagere ved store hendelser som påvirker personers sikkerhet på private eller offentlige steder, som for eksempel trafikkulykker.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Kjøre brannvogn i nødssituasjoner

  Kjøre og betjene brannbil i en nødssituasjon, med en sikker og kontrollert hastighet i tråd med lover, forskrifter og standarder for denne typen aktivitet.

 • Bruke avanserte kjøreteknikker

  Være i stand til å styre et kjøretøy i ekstreme situasjoner ved hjelp av defensiv, unnvikende eller offensiv kjøring.

 • Tåle stress

  Opprettholde en mild psykisk tilstand og effektiv ytelse under press eller ugunstige forhold.

 • Betjene spesialisert utstyr i nødssituasjoner

  Bruke utstyr som eksterne hjertestartere og gjenopplivingsapparater med ventilasjonsbag, ryggmargs- og strekkspjelker og intravenøse drypp i avanserte livreddende miljøer, og ta elektrokardiogrammer når det er nødvendig.

 • Gjennomføre søke- og redningsoppdrag

  Bistå ved bekjempelse av natur- og samfunnskatastrofer, som skogbrann, flom og trafikkulykker. Gjennomføre søke- og redningsoppdrag.

 • Slokke branner

  Velge egnede stoffer og metoder for å slokke branner, avhengig av størrelsen på brannen, for eksempel vann og diverse kjemiske stoffer. Bruke røykvernsapparat.

 • Jobbe som et team i et farlig miljø

  Jobbe som et team i et farlig, og noen ganger høylytt miljø, som en bygning som brenner eller metallfabrikk, for å oppnå en høyere grad av effektivitet og ta hensyn til arbeidstakernes sikkerhet.

 • Bruke ulike typer brannslukkere

  Forstå og bruke ulike metoder for brannslokking og ulike typer og klasser av brannslokkingsutstyr.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Håndtere nødhjelpsituasjoner

  Håndtere situasjoner der beslutningstaking under tidspress er viktig for å redde liv.

 • Reagere rolig i stressende situasjoner

  Reagere på uventede situasjoner på en rask, rolig og trygg måte; komme med en løsning som løser problemet eller reduserer innvirkningen det har.

 • Gi førstehjelp

  Gi hjerte- og lungeredning eller førstehjelp for å hjelpe en syk eller skadet person før vedkommende får mer komplett medisinsk behandling.

 • Velge farekontroll

  Velge hensiktsmessige tiltak for farehåndtering og risikostyring.

Source: Sisyphus ODB